Luleå (S) Julkalender 10 december 2019

Ungdomsappen en framgång
Den digitala vården ger många fördelar, så är det med Ungdomsappen som vi introducerade i ungdomsmottagningens verksamhet i Piteå älvdal. En lösning som gör att de unga kan få kontakt med psykolog, kurator och barnmorska. En lösning som gör att båda pojkar och flickor kan få en ingång till vården oavsett var man bor.

Det har varit en framgång som vi tagit upp som en verksamhet som vi vill se i hela länet. Vi ser det som en början på att vi ska få en verklig digital hälsocentral. En digital hälsocentral som har koppling till min egen hälsocentral här i Norrbotten som ser min journal och mina behov. Inte en som finns i södra Sverige och där det inte alltid handlar om vård utan om marknadsandelar och ekonomiskt resultat som gynnar ägarna. Vi vill se fler digitala lösningar som ger mer tillgänglighet till fysiska möten på våra hälsocentraler för de som behöver dessa.

Att göra skillnad

Våren är en intensiv tid för civilsamhällets alla föreningar med årsmötena, Där styrelsen för det kommande årets ska väljas av medlemmarna eller ombuden.
I de flesta av föreningarna innebär ett styrelseuppdrag eller om man får förtroendet att bli vald till ordförande. Uppdrag utan ekonomisk ersättning. Förmånen blir istället ett spännande uppdrag, möjlighet att få vara med på aktiviteter, ibland någon resa för att representera föreningen.

Men många gånger är det själva mötet där vi utvecklar verksamheten i föreningen. Utvecklar förslag och idéerna som vi tror kan förbättra föreningens verksamhet. I de politiska föreningarna blir perspektiven större.  Vi vill driva och föreslår frågor som kan påverka förutsättningar för människor lokalt, regionalt och nationellt.
Men vad är det som gör att jag och andra föreningsaktiva efter en dag på jobbet  använder min fritid och kvällarna till att gå på möten?
– Jo det är förmånen att få vara i ett sammanhang där vi kan göra skillnad. Samtal där jag får möjlighet att få lyssna på hur andra ser på frågorna och där jag kan bidra med mina erfarenheter.
Den 1 april har vi årsmöte med Socialdemokraterna i Luleå då kommer mitt förtroende att prövas av ombuden

Luleå(S) Julkalender 3 december 2018

Beslut som bidrar till att stärka hälsan
I februari beslutade Region Norrbotten att vaccin mot pneumokocker ska bli avgiftsfritt för norrbottningar som är 65 år och äldre samt till riskgrupper. Att fler vaccineras ger både hälsomässiga och hälsoekonomiska vinster. Genom vaccineringen undviker man att drabbas av en, för många äldre, livshotande sjukdom som kan få livslånga effekter. Vaccineringen sker på hälsocentralerna. Pneumokocker kan orsaka olika sjukdomstillstånd som bihåle- och öroninflammation, men kan även ge allvarligare infektioner och är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Bakterien kan också spridas och orsaka djupa livshotande infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.
– För oss är detta ett beslut, där de som har de största behoven prioriteras, säger Anders Öberg regionråd(S).

Luleå(S) Julkalender 1 december 2018

Under de kommande 24 dagarna fram till julafton kommer vi här på vår hemsida och på vår Facebooksida kunna läsa om beslut, reformer och löften vi förverkligat, genomfört och sådant som vi lovar att göra allt för att kunna förverkliga för att alla vi som bor i Luleå ska få det lite bättre varje dag. För att fler ska få ta del av det som vi är stolta över behöver vi din hjälp. Så vad vi vill är att du delar och sprider våra korta inlägg/texter till vänner, bekanta och sociala medier. -Vi vet att det är tillsammans vi kan förändra världen, säger Anders Öberg, ordförande Socialdemokraterna i Luleå.

Solkraftsparken
Luleå har nu en solkraftspark intill riksväg 97 precis innan avfarten till Sunderby sjukhus när man färdas från Luleå. Dubbelsidiga solcellspaneler ska ta tillvara vårt nordliga klimats ljusa sommarnätter och snöns reflektioner. Tekniken har testats sedan 2016 på tak i Luleå. Solcellsparkens drygt 3 000 solpaneler beräknas ge hushållsel som motsvarar ca 120 småhus. Solenergi är en attraktiv och intressant energikälla som är här för att utvecklas i Luleå och resten av vårt vidsträckta Norrbotten. Ljusa sommarnätter och snörika vintrar skapar fantastiska möjligheter, hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

En fantastisk valrörelse i Luleå

Jag själv, valledningen och styrelsen för Socialdemokraterna i Luleå vill tacka er, alla våra valarbetare för en riktigt bra valrörelse! Vi har tillsammans gjort vad vi kan. Vi har haft många väljarkontakter, fler än våra uppsatta mål – fler än 16 000 väljarkontakter i Luleå! Vi har också ökat vårt medlemsantal med 200 nya medlemmar. Det är fantastiska siffror. Nu har vi ett gemensamt ansvar att välkomna och ta hand om alla våra nya medlemmar. VI är starkare än JAG.
Tack till er alla!

Anders Öberg, ordf Socialdemokraterna i Luleå

Ny utbildning för synnedsatta/blinda

Samverkan mellan Region Norrbotten, folkbildningen och SRF möjliggör att en ny utbildning startar i Sunderbyn.

För att möta upp behovet av en kurs för synnedsatta/blinda i Norrbotten startar Sunderby folkhögskola i samverkan med SRF (Synskadades riksförbund) och Region Norrbotten Syncentral en ny kurs hösten 2018. Synnedsatta/blinda i Norrbotten har ett behov av att lära sig de hjälpmedel, teknik och andra livsavgörande kunskaper som behövs i en helt ny situation.

”När jag hörde att det inte längre fanns en utbildning för synnedsatta så sammanförde jag regionen och folkhögskolan om möjligheten till ny utbildning här i Norrbotten. Det är genom samverkan mellan Region Norrbotten, folkbildningen och SRF som vi kan möjliggöra satsningen” Anders Öberg, Regionråd Norrbotten.

Att få möjlighet till en fördjupad rehabilitering i sin egen region är av stort värde och det är där vi ser att vår samverkan kan göra gott, då närmsta kurs i dagsläget finns i Härnösand.Syncentralen har ansvarat för utbildningen av pedagogerna på Sunderby folkhögskola som tillsammans med SRF, under hösten 2018, kommer att genomföra den första kursen. För att gå kursen behöver man vara en patient på Syncentralen.

”Vi är mycket glada över att Sunderby folkhögskola är beredda att starta upp fördjupade synrehabiliteringskurser. Genom en god samverkan och gott samarbete har processen flutit på, och bidragit till en kursstart redan i oktober 2018.”
Karolina Jonsson, Enhetschef Syncentralen

 

 

 

Vi kan göra Norrbotten lite bättre varje dag

Bara några få dagar kvar till valdagen! Säkert har ingen kunnat undgå debatten, aktiviteter och samtalen som kommer att påverka vår gemensamma framtid. På valdagen har vi alla bara en röst, din röst är avgörande för vilken väg Norrbotten tar. Det är länge sedan vi har haft ett val där partierna i sina förslag så tydligt skiljer på sin syn på samhället och individernas möjligheter att få leva i trygghet, frihet och gemenskap.

Förra veckan fick vi tydligt besked att en röst på Sjukvårdspartiet är en röst på Moderaterna. Det betyder att en röst på Sjukvårdspartiet är en röst för privatiseringar, för en ineffektiv kömiljard som vården inte vill ha då den lämnar de sjukaste med större behov efter. Det betyder också att en röst på Sjukvårdspartiet är en röst för mindre pengar som stärker Norrbottens möjligheter att vara ett spännande län när det gäller regional utvecklig, kultur och kollektivtrafik, med 100 miljoner kronor årligen.

Dessa pengar kommer inte att gå till sjukvården utan resultatet blir att de försvinner från Norrbotten helt. När det gäller sjukvården handlar det om att vården ska finnas där när behovet finns, när livet är som skörast, då ska du inte behöva tänka på om du får den sjukvård du verkligen behöver. Norrbotten behöver en närvarande sjukvård i hela länet. Hälsocentralerna ser hela människan och har kunskap vad som bidrar till att stärka hälsan, göra den första bedömningen när du blir sjuk, det är där vi har den nära vården som vi behöver ofta.

Vi ser att Norrbotten redan idag har en befolkning som sammantaget är äldre än övriga delar av Sverige. Då behöver vi mer kunskap om folkhälsofrågorna, vad som påverka levnadsvanor och normer, jämställdhet och jämlikhet, vad bidrar till att vi får vara friska, för många goda år och ett bra liv. Det finns så mycket jag skulle vilja få möjlighet att samtala med dig om, vilket vi ska fortsätta efter valet i en öppen dialog. Norrbotten har otroliga möjligheter och flera områden vi behöver jobba med för att göra Norrbotten ännu bättre. Tillsammans kan vi göra det lite bättre varje dag. För mig som folkbildare är det mötet som ger möjlighet till ömsesidig kunskap och insikt.

Nu är det du som avgör Norrbottens framtid. Jag hoppas, om du inte redan gjort det, använder din demokratiska rätt att rösta de 9 september på socialdemokraterna i alla tre valen.

Anders Öberg regionråd (S) I Norrbotten

Det är mycket som står på spel i valet

Valet har stor betydelse. Det är mycket som står på spel i Luleå. En kommun är inget självspelande piano. Det som är självklart idag kan vara raserat imorgon.

När vi går till valurnorna i år firar vi också att vår demokrati i Sverige fyller 100 år. 1918 beslutade Riksdagen om allmän och lika rösträtt i kommunala val. Många års kamp ledde till att kvinnor fick rösträtt. I ett växande Luleå har inför årets val ca 62 000 Luleåbor rösträtt. I de kommunala valen 1919 i Luleå var drygt 5 000 röstberättigade. Det har skett en fantastisk demokrati- och befolkningsutveckling i Luleå sedan dess.

Kanske aldrig någonsin har ett val, själva essensen i den politiska demokratin varit så angelägen att försvara. Luleås kommunalråd Niklas Nordström och Lenita Ericson samt Anders Öberg, Socialdemokraternas ordförande i Luleå slår följe med två ungdomar som också är på väg mot vallokalen i Kulturens Hus i Luleå. De ska förtidsrösta, idag fredag 24 augusti 10:00.

Vi vill att Luleå ska fortsätta växa, att det ska vara ordning och reda i kommunens ekonomi, att det skapas fler arbetstillfällen, att välfärden ska bli ännu bättre och allt det andra som vi Socialdemokrater går till val på. En del tar det där som självklart. Det som är självklart idag kan vara raserat imorgon. Valet har stor betydelse, en kommun är inte ett självspelande piano.

– För Luleå är det mycket som står på spel i valet. Vi ser tydliga resultat att vår politik har gett Luleå framgång och tillväxt. Viktigt att inte slarva bort den positiva utvecklingen, säger kommunalrådet(S) Niklas Nordström

Socialdemokraterna öppnar och inviger valstugan idag

Välkommen till vår valstuga på Storgatan och invigningen kl 11:30 idag. Socialdemokraterna i Luleå är i full gång med valrörelsen. Sedan tidig vår har många dörrar knackats. Det har varit många samtal på Örnäset, Hertsön, Gammelstad, Kallkällan och andra bostadsområden i Luleå. Vi har också värvat rejält och fått många nya medlemmar till vårt parti. Valtemperaturen stiger. Nu ökar vi takten med fler aktiviteter och fler samtal med väljarna.

– Nu ökar vi tempot i valdebatten och ger möjlighet till de viktiga frågorna om vägvalet när det gäller välfärden, säger Anders Öberg, Socialdemokraterna ordförande i Luleå.

Vi håller valstugan öppet:

Måndag-Fredag kl 11-18

Lördagar: kl 11-16

Välkommen!

Välfärd och vård på riktigt för äldre!

Med statens allt starkare ekonomi är det möjligt att nu investera i välfärden som utförs av kommunerna och regionen för allt fler äldre i Norrbotten. Det är nu vi får möjlighet att pröva vård på nya sätt. Under våren har nu allt kommit på plats för att ge de äldre ett bättre omhändertagande och en kvalitativ vård som börjar redan i hemmet.

– Luleå kommun och regionen kan tack vara de nationella satsningarna med tex patientmiljarden utveckla verksamheter och metoder som kommer de sjuka och äldre till godo säger Fredrik Lundh Sammeli riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

Med gemensamma krafter gör vi nu ett försök med ett hemsjukvårdsteam som bemannas av två läkare som kan göra hembesök eller vara ett stöd för hemtjänstens personal för att bedöma vårdbehovet.

– Vi gör nu ett försök under två år för att utveckla vården i hemmet med ett hemsjukvårdsteam med läkarkompetens. Den kvalificerade vården börjar redan i hemmet säger Anders Öberg, regionråd för Socialdemokraterna.

Med ny lagstiftning, nya rutiner och ett utvecklat arbetssätt för att säkra hemgången för de som har ett omfattande omsorgs och vårdbehov som inte klaras i det egna hemmet har Luleå kommun under våren öppnat 18 korttidsplatser på Bergviken.

– Vi ser att satsningen på de 18 korttidsplatserna på Bergviken som invigdes under våren gör att de äldre som behöver mer vård och omsorg efter tid på sjukhuset eller ett större behov som inte klaras i hemmet får möjlighet till stöd och bedömning av fortsatt stöd i hemmet eller annat boende säger Fredrik Hansson, ordförande för socialnämnden i Luleå.

Dessa satsningar gör att vårdtagare och anhöriga känner sig trygga med att vården finns när det verkligen behövs.

Under måndag den 13 augisti besöker Fredrik Lundh Sammeli riksdagsledamot, Anders Öberg Regionråd och Fredrik Hansson socialnämndens ordförande hemsjukvårdsteamet och Bergvikens äldreboende.