Stålnackes smarta beslut

Stålnackes smarta beslut

Igår fattade Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke (S) beslut om att låta unga ensamkommande asylsökande som bor i Luleå efter de har fyllt 18 år att bo kvar i kommunen. Det handlar om humanism och att inte kasta bort ungdomars chanser till utbildning och framtida jobb i kommunen. Beslutet är möjligt tack vare att regeringen inför ett tillfälligt kommunbidrag i höstbudgeten för ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen. Tanken är att de kan bo kvar i anvisningskommunerna, i det här fallet Luleå, för att till exempel fullfölja sina studier. Utöver ca 1,2miljoner kronor från regeringen, skjuter kommunen till ca 4 miljoner kronor. Yvonne Stålnackes beslut är ett så kallat delegationsbeslut som gäller till den 14 augusti då kommunstyrelsen sammanträder och behandlar ärendet. Det handlar om 25-talet ensamkommande som har varit i kommunen upp till två år och etablerat sig, i färd med att bygga nya och trygga liv.

Det här känns bra! Det har förts fram av många Luleå-bor att vi bör ta ett större ansvar och se till att de ensamkommande behandlas väl, ges bra livschanser och får stanna. Vi ska bli 10 000 fler i kommunen. Det sunda förnuftet säger att det är både enklare och smartare att behålla de som redan bor i kommunen än att locka hit nya, säger Yvonne Stålnacke.

Det framgår i Luleås kommunsstrategiska plan för 2017-2018 att förutsättningarna för ökad tillväxt ska förbättras genom ett gott samarbete mellan näringsliv, samhälle och utbildning. Syftet är att bättre kunna tillgodose medborganas behov av tjänster. Kommunen behöver tillsammans med arbetsgivarna skapa en ökad attraktionskraft så människor vill bo och arbeta i Luleå. Det sker bland annat genom att Luleå tar tydlig ställning för öppenhet, mångfald och genom att bjuda in så många som möjligt i samhällsutvecklingen. Yvonne Stålnackes beslut skapar en win-win situation för både kommunen och de ensamkommande asylsökande barnen.