Satsningar på ridskoleverksamhet

Satsningar på ridskoleverksamhet

Vid en pressträff tidigare idag presenterade fritidsnämndens ordförande Inger B Larson en satsning på kommunens ridskoleverksamheter.

Fritidsnämnden kommer vid sitt ordinarie sammanträde den 20 juni att fatta beslut om att kraftigt höja driftsbidragen till de två ridskolor som bedriver verksamhet i kommunala lokaler, Luleå Ridklubb och Rånebygdens ridklubb.

– Vi socialdemokrater i fritidsnämnden vill göra en satsning för att säkerställa att kommunen även fortsättningsvis kommer att ha ridskolor med hög kvalitet, säger Inger B Larsson.

Många av landets ridskolor dras med lönsamhetsproblem och varje ridlektion som genomförs kostar mer än intäkterna den genererar. Det är en högrisksport vilket kräver utbildad personal och tillsammans med att det är dyrt material (hästarna), stora lokaler och kräver personal årets alla dagar, ger det höga kostnader och är svårt att få verksamheterna att gå runt.

– Vi stod inför ett vägval där vi såg att om vi inte gör någonting kommer ridskolorna att vara tvungna att höja avgifterna dramatiskt vilket vi inte ville skulle ske. Ridning och ridskolorna i kommunen ska även fortsättningsvis ska vara tillgängligt för många och inte bara några få det är viktigt för oss, fortsätter Inger B Larsson.

– Verksamheterna som bedrivs på Luleå ridklubb och Rånebygdens ridklubb är något vi vill värna och utveckla inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Tjejer och killar ska ha samma förutsättningar att utöva sin sport, genom den här satsningen kommer vi ett steg närmare och det är vi glada och stola över, avslutar Inger B Larsson.