Samhället förändras och skolan med den

Samhället förändras och skolan med den

 

Världen och Luleå förändras hela tiden och vi behöver anpassa oss efter dessa förändringar. Demografin förändras och vi blir allt fler äldre, och fler barn. Det betyder att allt färre ska försörja allt fler. Vi behöver anpassa oss efter dessa förändringar. Den skolstruktur som vi under decennier har byggt upp i Luleå har varit rätt utifrån tidigare förutsättningar, men dagens utmaningar ser annorlunda ut.

Luleå växer men på delvis andra platser än tidigare. På vissa områden måste nya skolor byggas och på andra måste de byggas om och utökas. I vissa fall måste vi tyvärr lägga ned skolor och flytta elever. Vi behöver anpassa skolstrukturen till dagens samhälle och förutsättningar, och skapa en struktur som dessutom håller för framtiden. Rent konkret handlar det om att vi behöver ha tillräckligt stora skolor för att kunna ha behöriga ämneslärare, en fungerande elevhälsa och specialpedagoger.

Det är svårt och komplext att planera för en hållbar och fungerande skolstruktur. Att i en folkomröstning låsa fast begränsningar inför vad som ska vara möjligt i framtiden, när det gäller förändringar i skolstrukturen, blir väldigt problematiskt.

Eftersom samhället förändras måste kommunal service också kunna göra det. Att det har funnits en skola på en plats i mer än 100 år innebär inte per automatik att det alltid kommer att behöva finnas en där. Luleås skolstruktur ser ungefär likadan ut som på 70-talet och vi kan nog alla hålla med om att Luleå har förändrats ganska mycket sen dess. Vi kommer att behöva anpassa skolstrukturen till dagens samhälle och behov. Fokus ska alltid vara på skolans uppdrag, att säkerställa en så jämlik och bra utbildning som möjligt för alla barn i Luleå kommun.

Skolan i Sverige finansieras med elevpengen. Det betyder att ett större antal elever vid varje skolenhet möjliggör att vi kan erbjuda heltidsanställningar till ämnesbehöriga lärare, fullskalig elevhälsa, tillgång till specialpedagoger. Fler elever vid varje skolenhet behöver däremot inte innebära större klasser, förändringarna i skolstrukturen handlar i första hand om att uppfylla skollagen.

Att skolstrukturen i Luleå behöver förändras över tid och att förändringar görs med fokus på att alla elever ska få en bra utbildning är något jag hoppas att luleborna tänker på inför kommande folkomröstning. För mig handlar det ytterst om att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning med hög kvalitet i hela Luleå kommun.

Fredrik Hansson, (S)