Rösta för allas lika värde och rätt

Rösta för allas lika värde och rätt

Värderingar för ett jämlikt samhälle står på spel 19 september.

Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika – oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka. Gör ditt för att säkerställa att kyrkan ska fortsätta vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde.

Gör en liten men viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet, rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!

Vi vill att Svenska kyrkan:

  • ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.
  • också framöver ska vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.
  • ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer.
  • ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen.
  • att svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka, där en plats finns för alla.
  • Att de direkta valen till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet ska bevaras för att säkerställa ett demokratiskt medlemsinflytande
  • att det lokala församlingslivets närvaro i hela landet skall säkras.