Rekordmånga byggkranar i Luleå

Rekordmånga byggkranar i Luleå

– Vi har brist på bostäder i Luleå och därför är det glädjande att vi har fått fart på byggtakten och kan uppfylla vårt löfte. Dessutom har fler byggaktörer etablerat sig i Luleå, vilket gör att vi kan möta behovet av olika typer av bostäder, säger kommunalråd(S) Niklas Nordström.

Nu när året går mot sitt slut så är det dags att summera hur många bostäder som har byggts i Luleå under 2017 och vad som planeras framöver. Vi ser också att kommunens årliga befolkningsökning fortsätter att vara den högsta på nästan 25 år. De senaste åren har Luleå kommun lagt ner mycket arbete på att få igång bostadsbyggandet. Nu börjar vi se resultat. Förra året blev 354 bostäder inflyttningsklara och i år landar siffran på 606 nya bostäder, en ökning med drygt 70 procent. Tittar man framåt så ser det ut som att byggtakten håller i sig. Under 2018 beräknas ytterligare 715 bostäder bli klara. En summering av perioden 2015–2018 visar på närmare 2000 nya bostäder, betydligt fler än de utlovade 1500.

Många Luleåbor efterfrågar hyreslägenheter och nästan hälften av de nya bostäderna under 2015–2018 är hyresrätter. Det handlar både om vanliga hyresrätter och om studentlägenheter och hyresrätter för äldre, så kallade trygghetsboenden. För byggandet står dels nya aktörer som Rikshem och Lerstenen, och dels redan etablerade aktörer som Lulebo, Galären, Lindbäcks Bygg och HSB.

– När vi ser byggkranar runt om i Luleå är det ett tecken på att staden har växtkraft, att här finns goda möjligheter för investeringar. Det hjälper oss när vi jobbar för att locka fler arbetstillfällen till regionen, säger Niklas Nordström. I takt med fler bostäder och arbetstillfällen ökar också Luleås befolkning. Enligt kommunens senaste befolkningsstatistik var vi i mitten av december 77 424 kommuninvånare, vilket betyder att vi från 2017 års start har vuxit med 654 personer. Det är ungefär på samma nivå som fjolårets rekordökning på 682 personer. Inte sedan början av 1990-talet har den årliga befolkningsökningen varit så här hög.

– Vi har ett befolkningsmål på 600 nya invånare per år. Med den här takten kommer vi att kunna fira 78 000 Luleåbor redan under 2018, säger Niklas Nordström.

FAKTA: Nya bostäder i Luleå
2015: + 272 st
2016: + 354 st
2017: + 606 st
2018: + 715 st (prel.)
2019: + 1053 st (prel.)
2020: + 751 st (prel.)
Siffrorna för 2018-2020 är den bedömning som Luleå kommun gör i dagsläget. Ju längre bort i tiden ju mer preliminära är siffrorna.