Positivt avtal ger trygg framtid för fjärrvärme i Luleå

Positivt avtal ger trygg framtid för fjärrvärme i Luleå

Jens Lundqvist, Luleå Energis ordförande:
”Det känns otroligt skönt att vi har denna fråga på plats redan nu för att visa Luleåborna och företagen i Luleå hur framtidsförutsättningarna kommer vara för att leva och verka i Luleå! Frågans värde kan inte nog understrykas och trots att det inte går att lova så är min absoluta övertygelse att vi i och med detta kommer ha Sveriges lägsta fjärrvärmepriser i minst 10 år till! Funderar du på att uppdatera din fjärrvärmecentral så behöver du nu inte fundera längre, bara gör!”

Nu har Luleå Energi och SSAB har nu kommit överens om fortsatta fjärrvärmeleveranser genom ett nytt avtal som sträcker sig fram till 2030, med möjlighet till ytterligare förlängning. Det här ger fjärrvärmekunderna tillgång till trygg och stabil fjärrvärme samtidigt som det skapas goda förutsättningar för konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser i framtiden. Samarbetet omfattar även gemensam utveckling för att ännu bättre ta hand om olika typer av överskottsvärme.

Luleå Energi producerar och levererar stabil fjärrvärme till kunderna, i det med SSAB gemensamt ägda kraftvärmeverket Lulekraft. Här produceras fjärrvärme av brännbara restgaser från SSABs stålproduktion. Ett smart samarbete för både kund och samhälle som pågått sedan 1970-talet. Med ett långsiktigt samarbete i ryggen fortsätter nu den gemensamma resan mot 2030.

Mer om det långsiktiga och goda avtalet hittar du här.