Nya lokaler i Luleå – fler rö(s)ter på Örnäset!

Nya lokaler i Luleå – fler rö(s)ter på Örnäset!

Socialdemokraterna öppnar nya lokaler på Örnäset. Vi kommer ha politikercafé, verksamhet för ungdomar, barn och seniorer.
Alla är välkomna!

Invigningen startar kl 12 tisd 13 februari(vi har öppet till kl 18 öppningsdagen.) Vi bjuder på kaffe och sossebakelse!
V Ä L K O M M E N!

-Vi har sedan i höstas hållit utkik och funderat på vilket sätt vi ska nå ut till Örnäsborna. Vi ser många utmaningar på Örnäset, socioekonomiskt samt det låga valdeltagandet. Örnäset är ett av våra prioriterade områden. Nu lägger vi in en högre växel. Lokalen på Örnäset kommer fungera som ett av våra valcentrum. Vi kommer ha politikercafé, verksamhet för barn, ungdomar och seniorer, alla är välkomna! säger Anders Öberg, ordförande Socialdemokraterna i Luleå.