Nu räcker det faktiskt

Nu räcker det faktiskt

Jag är en av gräsrötterna inom Socialdemokraterna i Luleå. Jag är en vanlig fritidspolitiker som deltar i det politiska arbetet hemma i Sörbyarna och i kommunpolitiken. Jag kan därför skriva detta utan att någon kan anklaga mig för att det görs i egen vinning.

Jag är mycket upprörd och förvånad över den hets och det tonläge som används av politiska motståndare, anonyma insändarskribenter och återkommande hårt vinklade nyheter och rubriker i lokalmedia. Och den som det drabbar är vårt kommunalråd Niklas Nordström. Det är inte sällan jag undrar hur han står ut. Jag brukar höra av mig som vän och partikamrat till Niklas och fråga hur han mår. Hur han orkar trots de angrepp och den ensidigt negativa bild som förmedlas i media.

Inte sällan beskylls Niklas för allt elände som kan tänkas. Det beskrivs både av journalister, politiska motståndare som av anonyma röster att Niklas ensam tagit en massa beslut. Jag häpnar. Tror folk verkligen att det är så det går till? Jag har själv deltagit i många möten de senaste fem åren där Niklas på ett pedagogiskt och ansvarsfullt sätt tagit olika frågor till våra möten inom partiet. Där har vi diskuterat och sedan i samtliga fall enhälligt ställt oss bakom det vi kommit fram till. Inte i ett enda ärende eller fråga som kommunen tagit beslut om är det Niklas ensam som vare sig tagit besluten eller ska stå ensam som ansvarig.

Bakom Niklas står ett enigt parti och fullmäktigegrupp. Dessutom rätt ofta flera andra partier när väl beslutet tagits i kommunfullmäktige. Jag var en av de som inte kände Niklas när han kom hem till Luleå. Jag ska erkänna att jag var avvaktande, men såg snabbt att vi fått en varm, seende och klok lagledare. Alla de beskrivningar som görs är inte sällan av de som vill Niklas och vårt parti illa eller av de som aldrig träffat honom. Jag blir arg och ledsen när folk pratar om en person på det sätt som man gör.

Vänsterpartiets Nina Berggård drar sig inte ens för att använda sexistiska tillmälen och ett ovärdigt språkbruk mot honom och vårt parti, vilket vi senast kunde läsa i NSD häromdagen. Jag skäms å hennes vägnar som drar ned den politiska diskussionen till den nivån. För mig är gränsen nådd. Jag och vi andra som är aktiva inom S står gemensamt bakom den politik vi för och vi stöttar fullt ut vår lagledare. Nu är det nog med personangrepp och fulspel. Jag accepterar inte detta. Luleå kan bättre!

Demokrati innebär förhandlingar, diskussioner, samverkan, samråd och är inte ett spel från en enda person. Efter att ha varit förtroendevald i 28 år samt aktiv i politiken i 56 år så värnar jag respekten och demokratin och hoppas att vi nu skall kunna få en respektfull mandatperiod. Vi inom Socialdemokratin har alltid haft och har ett öppet debatt- och diskussionsklimat. Vårt representantskap beslutade att stå bakom den bild vi fick oss förelagda om samverkan med Moderaterna.

Under valrörelsen gick jag till alla partier och samtalade med full respekt för dem och deras representanter och fick många fina samtal med dem. De flesta känner mig sedan lång tid tillbaka och jag funderar nu vad det är som har hänt när dessa insändare och samtal med massmedia i negativa tonlägen används.

Eva Hedesand Lundqvist (S) Förtroendevald