Minst tio nya jobb till Råneå

Minst tio nya jobb till Råneå

Luleå kommun kommer att placera minst tio jobb i Råneå. Det handlar främst om personer som arbetar med administrativt arbete.
– Vi har tidigare sagt att vi ska fortsätta satsningen på att utveckla Råneå och nu levererar vi resultat. Det här är arbetsuppgifter som är mycket lämpade att utföra där och en satsning som gynnar bygdens utveckling, säger Niklas Nordström, kommunalråd.

Servicekontor till Råneå

Det finns en politisk målsättning att identifiera jobb som kan placeras i hela Luleå kommun, allt i syfte att se till att hela kommunen växer och utvecklas. Luleå kommun har det senaste året sett över sin administration. Därför kommer man att från årsskiftet bilda ett servicekontor som initialt kommer att ansvara för kommunens gemensamma kundservice, lönehantering och ekonomisupport.

Redan hösten 2015 presenterade kommunen en 12-punktssatsning för Råneå där en del i satsningen var att placera kommunala jobb på orten där så är lämpligt.
– Tillsammans med landsbygdspartiet tog vi för två år sedan fram gemensamma satsningar riktat mot Råneå med kringliggande byar. Vi har haft ett fruktbart samarbete som nu landar i ett konkret beslut, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd.

Flyttar ut från stadshuset

Eftersom en del av de arbetsuppgifter som hamnar under servicekontoret kan utföras platsoberoende kommer initialt minst tio arbetstillfällen att placeras i Råneå. Detta gäller dock inte kommunens kundtjänst som man från politiskt håll vill placera i stadshuset. När översynen av servicekontorets uppdrag och bemanning är klar kommer det att slutgiltigt visa sig hur många jobb som sammantaget hamnar i Råneå.

– Igår presenterar regeringen sin satsning på Luleå genom att placera statliga Polarforskningssekretariatet här. Det är ett klokt beslut att decentralisera statliga jobb till hela landet. Samtidigt måste vi visa att vi lever efter samma rättesnöre i vår kommunala planering, säger Niklas Nordström.

– Nu börjar vi med att initialt placera cirka tio jobb i Råneå. Vi har lediga lokaler i exempelvis gamla kommunhuset och Klockarängen som enkelt kan ställas om för de som kommer att arbeta där. På det här sättet blir det både bättre och billigare för kommunen som helhet. All administration måste inte hamna i stadshuset, säger Niklas Nordström.