Luleleå (S) Julkalender 17 dec 2019

Luleleå (S) Julkalender 17 dec 2019

Vattenförsörjning till Sörbyarna och Råneå
Vi fortsätter arbetet med att säkra tillgången till dricksvatten i hela kommunen.
Vi bygger vattentorn i Måttsund och Antnäs som ska säkra vattentillgången i Sörbyarna.

En ny vattenledning från vattenverket i Gäddvik till Råneå som ska ge Råneåborna ett bättre och godare vatten. Vattenledningen till Råneå kommer att vara klar inom 5–10 år.

Det tar tid, men nu har arbetet påbörjats. Sträckningen för två av tre etapper har beslutats återstår gör den sista etappen från det blivande vattentornet på Rånekölen och in till Råneå vattenverk. Vattenledningen kommer att dras via Porsön eftersom det kommer att ge förutsättningar för Rutvik, Gammelstad och Sunderbyn att växa. För att det ska bli möjligt så kommer även en ny spillvattenledning att dras från Rutvik till Porsön.

Vattentornen som byggs i Sörbyarna ska garantera en jämn tillgång till vatten oavsett störningar i tex elförsörjningen. Det riktiga namnet på vattentorn är högvattenreservoarer.