Luleå(S) Julkalender 4 december 2018

Luleå(S) Julkalender 4 december 2018

Årets bygge 2018
Luleås byggprojekt Östra Länken vann den rikstäckande tävlingen i mars i år i konkurrens med tjugo andra byggprojekt. Östra Länken är ett stort infrastrukturprojekt med fokus på VA. Luleås möjligheter att växa ökar med bättre trafikmiljö och rekreationsytor. Luleå sätts på kartan och attraktionskraften ökar i samband med vinsten i byggbranschens mest prestigefyllda tävling ”Årets Bygge”.