Luleå(S) Julkalender 16 december 2018

Luleå(S) Julkalender 16 december 2018

Avgiftsfritt i kyrkan
Socialdemokraternas kyrkopolitiska program slår fast att alla ska vara välkomna till kyrkan. Verksamheter ska alltid genomföras med öppna dörrar, ingen ska stängas ute.

Genom att driva frågan om avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet i våra församlingar ser vi till att det kyrkopolitiska programmet blir levande bland de viktigaste grupperna i Luleå. Ungdomar, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, ska till exempel kunna delta i det konfirmationsalternativ man önskar. De ska inte ofrivilligt delas upp i olika grupper, vilket faktiskt inte är ovanligt i andra församlingar.

I Luleå har ett principbeslut fattats i alla våra församlingar – i Råneå, Nederluleå och Domkyrkan. All verksamhet för barn och ungdomar är gratis! Kostnaderna prioriteras och tas ut via alla medlemmars kyrkoavgifter istället. (Moderater har reserverat sig mot beslutet)
Socialdemokraterna i Luleå går nu vidare till att genomföra fler programpunkter!