Luleå(S) Julkalender 11 december 2018

Luleå(S) Julkalender 11 december 2018

Äldre med behov i centrum
Luleå kommun har skapat ett kompetenscentrum för de med demenssjukdom vid Midskogens vård- och omsorgsboende. Ett demensteam som består av metodutvecklare, arbetsterapeut, sjuksköterska och fysioterapeut. Det är varje persons egna förutsättningar och behov som står i centrum.

Det finns idag tre avdelningar med olika profiler på Midskogens vård- och omsorgsboende: yngre personer (högst 67 år vid inflyttning) som har demenssjukdom, korttidsboende för demenssjuka som bor hemma samt den tredje profilavdelningen för de som har svåra symtom av sin demenssjukdom.