Luleå kommuns politiker måste välja den svåra vägen

Luleå kommuns politiker måste välja den svåra vägen

Vi har följt debatten som pågår om de svåra besluten som tas i kommun efter kommun. Norrbottens kommuner har det särskilt besvärligt med en åldrande befolkning och färre i gruppen som förvärvsarbetar och betalar skatt. Det är ingen tvekan om att den situation Luleå och länets övriga kommuner står inför är svår och kräver modiga beslut.

Ingen kommer undan den verklighet som vi står inför. Det är tvärtom så att de kommuner som agerar tidigt, som en majoritet av kommunfullmäktige i Luleå nu gjort med den reviderade budgeten, kommer stå bättre rustade inför den verklighet vi har framför oss.

Det som är viktigt ha med sig för att förstå Luleås verklighet är:     

– Kostnaderna för att bedriva välfärd är väsentligt högre i Luleå än jämförbara kommuner, utan att kvaliteten är högre.
– Luleå kommun lägger mycket pengar på lokaler jämfört med andra kommuner.
– Investeringarna har under alltför lång tid legat på nivåer som inte är långsiktigt hållbara.
– Underhållet av våra kommunala vägar och gator är kraftigt eftersatt. Innebär ca 500 miljoner att beta av för att komma i fas med underhållet.
– Underhållet av kommunala fastigheter, skolor, förskolor, äldreboenden med mera, är likaså eftersatt med ca 500 miljoner.
– Pensionsskulden till tidigare och nuvarande anställda i kommunen måste betalas av.
– Det finns en stor osäkerhet om statens politik. Vi vet att Luleå kan få ökade kostnader i det kommunala utjämningssystemet på ca 80 mkr. Här väntar vi fortfarande på beslut nationellt.

Vi står bakom den politik som Socialdemokraterna i Luleå agerar efter

Det är dags att vi skapar en långsiktigt hållbar ekonomi. Mycket av det som dagens aktiva politiker i kommunfullmäktige får hantera är konsekvenser av tidigare beslut. Vi kan inte klaga på dagens politiker som tar ansvar för en svår situation. Det är också dags att på allvar syna de som påstår att det skulle finnas en enkel väg att gå utan skolnedläggningar, höjda avgifter och svåra prioriteringar.

Säg då vad ni vill ha istället. Ska Luleå kommun höja skatten? Redan 1,50kr krävs för att betala de stigande kostnaderna för lokaler. Det motsvarar ca 5000 kr per år i ökad skatt vid en månadslön på 25 000 kr. Tjänar du 35 000kr/månad är skattehöjningen 7500kr per år. Enorma konsekvenser för hushållen och indragen köpkraft som skulle slå mot handel och andra delar av näringslivet.

Vi är övertygade att det som nu görs är det rätta om än svårt. Om vi inte gör något skjuter vi över problemen till morgondagens beslutsfattare och våra unga Luleåbor. Det är inte moraliskt försvarbart.

Yvonne Stålnacke         Kjell Mickelsson           Birgitta Ahlqvist