Luleå kommun ska göra snabbare klimatomställning

Luleå kommun ska göra snabbare klimatomställning

– Gemensamt utspel från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Luleå

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Luleå ger tillsammans i uppdrag till kommundirektören att verka för ett klimatneutralt Luleå år 2040. Luleå ska också senast nästa mandatperiod rankas som en av landets miljöbästa kommuner.

Luleå kommun har en viktig del i arbetet med minskad klimatpåverkan, både i vår egen verksamhet och i att bidra till förändrade beteenden hos medborgare och företag.

Kommunfullmäktige har i bred enighet ställt sig bakom Borgmästaravtalet, som bland annat innebär att vi ska bidra till minskning av utsläpp med 60 procent till 2030 och nollutsläpp år 2050.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Luleå vill ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslagspaket för ökat klimatarbete inom kommunens verksamehter. Områden såsom transporter, fastigheter, upphandling av mat, energi samt konsumtion pekas ut för vidare utredning.

Målet är att

– Luleå kommun ska klara klimatneutralitet senast 2040

– kommunen ska vara på topp 10-listan i Miljöaktuellts rakning av miljöbästa kommuner.

”Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin. Det krävs politiska beslut för att minska utsläppen, inte minst på lokal nivå. Vi är överens om att Luleå kommun ska göra mer och vi vill ta en tydligare position i klimatfråga”, säger kommunstyrelseordföranden Carina Sammeli.

Sverige har även undertecknat Parisavtalet, där vi förbinder oss att den globala uppvärmningen ska begränsas till max 2 grader, sikte på 1,5. Svensk forskning visar att genomsnittlig svensk kommun behöver minska utsläpp 15 % per år.

”Vi ser en stor möjlighet att ställa om kommunens verksamheter i en mer hållbar riktning. Transporter, fastigheter, upphandling av mat och energiproduktionen är områden som vi pekar ut för fortsatt utredning”, säger Bertil Bartholdson, gruppledare för Vänsterpartiet i Luleå.

”Klimatförändringarna pågår här och nu. Sommarens värmerekord i Europa, skogsbränderna runt medelhavet och den senaste IPCC-rapporten visar med all tydlighet att vi befinner oss i en klimatkris. Hela samhället behöver agera, inte minst kommunsektorn. Vi vill att Luleå kommun ska bli klimatneutralt senast 2040”, säger Malin Svedjeholm, gruppledare för Miljöpartiet i Luleå.

Ambitionen är att det presenteras ett klimatpaket under slutet av 2021 för politisk prioritering.

Kontakt:

Carina Sammeli, Socialdemokraterna, 073-051 87 92

Malin Svedjeholm, Miljöpartiet, 076-101 30 85

Bertil Bartholdsson, Vänsterpartiet, 070-250 24 31