Lönesatsning inom hemtjänsten

Lönesatsning inom hemtjänsten

Niklas Nordström kommunstyrelsens ordförande S, Fredrik Hansson socialnämndens ordförande S, Henrik Ahlqvist Kommunal och Krister Johansson Kommunal:

Nu gör Luleå en historisk lönesatsning för att öka attraktiviteten att arbeta inom hemtjänsten. Luleå har en växande grupp äldre som behöver vård och omsorg i hemmet. Ska vi klara att möta den ökade efterfrågan på hemtjänst måste vi säkerställa att det är fler som vill arbeta inom yrket.

Luleås satsning ska höja lönen för alla som utbildat sig till undersköterska och jobbar inom hemtjänsten. Vi vill samtidigt uppmuntra fler att utbilda sig till undersköterska. Vi kommer att koppla ihop detta med ett utbildningspaket där du ska kunna utbilda dig till undersköterska och garanteras jobb inom Luleå kommun. Med denna satsning kommer vi att höja status och kvalitet i äldreomsorgens hemtjänst.

Det är fakta och verklighet som vägleder oss i våra prioriteringar i Luleå. Kostnaderna ökar dramatiskt för äldreomsorgen och Luleå kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare. Därför är denna lönesatsning en mycket viktig markör för att säga till de som jobbar inom yrket idag och de vi vill ska jobba inom hemtjänsten framöver att det är ett viktigt och bra jobb.

1200 kronor innebär efter skatt cirka 800 kronor mer i månaden för en undersköterska. Det är pengar som kommer väl till pass för en yrkesgrupp som under alltför lång tid haft för låga löner. Vi är stolta över att vi tillsammans som arbetsgivare och fackliga ledare kan presentera en sån här uppgörelse som gynnar våra äldre som behöver hemtjänst samt är bra för Kommunals medlemmar som får förbättrade lönevillkor. Så här bygger vi ert starkare och bättre Luleå!