Julbrev

Julbrev

 

Nu har vi avslutat ett verksamhetsår som har varit tungt på många sätt. Det har varit ett år fyllt av svåra coronavirus, politiska frågor och nu under hösten ytterligare ett kommunalråd som avgått.
Coronaviruset överraskade oss i våras och har sedan dess har hela vår vardag ändrats. För oss som politiskt parti har våra möjligheter att både möta varandra och att möta våra väljare begränsats radikalt.

Omställningen till det nya normala har vi blivit duktiga på digitala möten, men nu längtar vi alla efter att få ses på riktigt.
Corona fortsätter att begränsa oss även under 2021. Vi kommer att göra allt vi kan för att upprätthålla den idépolitiska debatten genom bland annat digitala kanaler. Det är viktigt att den idépolitiska debatten inte får tystna.

Trots all oro som varit i politiken i Luleå, kan vi glädja oss åt att Luleå Kommun är en av Sveriges socioekonomiskt starkaste kommun en stadig positiv utveckling som man kan följa från år 2005.

Debatten om skolan har varit intensiv under året, och vi kan summera ett tydligt resultat i folkomröstningen, men även se att vår politik har gett resultat. Vi ökar i Lärarförbundets ranking från plats 34 Till plats 27. Liten ökning. men det går åt rätt håll och vi vårt mål är att fortsätta arbetet för att ge Luleås barn den bästa skola de kan få.

Med en ny laguppställning på plats i kommunpolitiken, hoppas vi nu kunna fortsätta ta oss an de utmaningar vi ser i Luleå och vårt län. Vi behöver fortsätta fokusera på att få ännu fler att vilja bo här, att få företag att vilja finnas här och växa här och vi ska jobba för att medborgarna erbjuds ett brett utbud av skola, omsorg, kultur och fritid av hög kvalitet.

Avslutningsvis har vi två uppmaningar till oss alla:
1. Hjälp till att ta vårt gemensamma ansvar för att minska smittspridning: -Ställ in – Boka av – Skjut upp allt som inte går att göra utan fysisk närhet till andra.
2. Håll kontakt och visa att du bryr dig om din familj och dina vänner du inte sett på länge: Ett telefonsamtal, en fika på zoom eller kanske ett traditionellt brev.

Vi önskar alla en God Jul och Gott Nytt år!

Anders Öberg                                                                                                                                     Carina Sammeli
Ordförande   Luleå AK                                                                                                                       Tillträdande ordförande i Kommunstyrelsen