Hela Luleå ska leva och må bra

Hela Luleå ska leva och må bra

Det är mycket snack om att hela Sverige ska leva. I Luleå går Socialdemokraterna ett steg längre. Tio tjänster flyttas från city i Luleå till Råneå under nästa år. Vi för en trovärdig politik och gör vårt bästa för att hela Luleå ska leva och må bra, sa komunalrådet Niklas Nordström i samband med en välbesökt presskonferens i Råneå tidigare idag.

Vi har haft mycket medborgardialog genom åren, med ibland upp till 200 deltagare på dessa möten säger Tanja Nilsson, Medborgarkontorets enhetschef.

13 nya jobb har skapats och minst tio jobb kommer att skapas i Råneå nästa år. 73 miljoner kronor har Luleå kommun och dess bolag investerat i Råneå med omland sedan 2015. De närmaste åren satsar kommunen 60 miljoner kronor i en ny vattenförsörjning.

Listan kan göras lång. Det är tolv satsningar/punkter som nu bockas av med alltifrån bostadsbyggande, integration, bredband i byarna runt Råneå till utlokalisering av kommunala jobb till Råneå från Luleå.

Så blev utfallet av de tolv satsningarna för Råneå:

1. Lulebo fortsätter sitt arbete med att bygga bostäder i Råneå. Detaljplanearbetet pågår för trygghetsbostäder.

2. Lulebo har investerat 30 miljoner kronor i omfattande renoveringar på Klinikvägen under 2015-2017. Nästa år är tre miljoner planerade för renoveringar på Klapphällstigen.

3. Det lokala företaget Lindströms Golv & Bygg förvärvade 126 lägenheter från Lulebo för 36 miljoner kronor och är en fortsatt stark aktör som äger hälften av alla lägenheter i Råneå. Renoverar beståndet löpande.

4. Gällande detaljplaner ger plats för 52-78 lägenheter. 28 bygglov har beviljats sedan 2015, därav 13 för ny- och ombyggnad av fritids- eller bostadshus.

5. Utvecklingsplanen för Råneå är ute på granskning och planeras beslutas i februari 2018. Möjliggör för att Råneå ska kunna växa med nya företag och nya bostäder i attraktiva lägen, bland annat Näset vid Råne älven.

6. Luleå Energi investerade 28 miljoner kronor under 2015-2016 i underhåll och förstärkning av elnätet. Under 2017 och några år framåt fortsätter investeringarna i Råneå med omland för att förstärka nätet. För närvarande byggs nya isolerade elledningar i Bjurådalen.

7. 15 miljoner kronor har under 2015-2016 investerats i ledningsnät och dricksvattensförsörjning. Ca 60 miljoner investeras 2018-2020 i en ny vattenförsörjning för Råneå. Därutöver budgeters 12 miljoner kronor för underhållsarbeten i det befintliga nätet. Vattentäkt Andträsk är vattenskyddsområde. En ny va-plan för Råneå ska beslutas vid årsskiftet 2017/2018.

8. Luleåkommunplaceras minst tio jobb i Råneå. Kommunen bildar ett i servicekontor som placerar ekonomisupporten i Råneå. En översyn pågår för att hitta en långfristig lösning till hur kommunens lokaler i medborgarhuset och Klockarängen ska kunna användas. Även andra aktörer ska kunna hyra lokaler i Råneå.

9. Kommunen fortsätter sitt integrationsarbete i Råneå. Sedan det nya boendet på Klockarängen öppnades 2015 har 13 nya tjänster tillsatts (12 handledare plus enhetschef). HVB-hemmet har 16 platser för asylsökandeungdomar.

10. Luleå näringsliv har nyss påbörjat ett projekt för att öka företagandet och stärka näringslivet i Råneå och Råneå älvdal. Minst fyra nya företag ska startas och ett branschråd ska bildas. En projektledare ska rekryteras och påbörjar sitt arbete inom kort i medborgarhuset.

11. Bredbandsutbyggnaden i Råne älvdal ska påskyndas i och med att Luleå kommun vill överlåta sitt bidrag på åtta miljoner kronor till den aktör som kan bygga så många områden som möjligt.

12. Kängsö båthamn har en vågbrytare som kommunen bidrog till med 750 000 kronor i bygdemedel.