Hållbar kommun

Hållbar kommun

Luleå seglade upp till plats 60 av Sveriges 290 kommuner i senaste Miljörankingen, och därmed också som nr 1 i länet. Det är också den bästa placering vi haft sen rankingen och jämförelsen startade 2009. Plats 60 av 290 kommuner är en bra placering som innebär att vi återfinns på den översta fjärdedelen av landets kommuner. Likaväl innebär det givetvis att vi inte kan slå oss till ro. Vi behöver fortsätta att utveckla miljöarbetet i många perspektiv och många plan, och som en del av ett hållbart Luleå.

Resultatet av 2021 års ranking kungjordes vid Aktuell Hållbarhets årligen återkommande seminarium 11 maj. Som förra året genomfördes årets seminarium digitalt. Ett intressant och spännande seminarium, med ett brett spektra av föreläsare och ämnen, under temat Hållbarhet. Miljö i olika perspektiv fanns såklart representerat.

Många av oss känner igen bilden av Hållbarhet, ur de tre perspektiven Ekologisk, Social och Ekonomisk hållbarhet

I Luleå har vi uttalat att vi vill fortsätta att skapa och bygga en hållbar kommun som ska hålla och fungera väl, inte bara för oss som lever här nu. En kommun som också ska hålla och fungera väl även för de generationer som kommer efter oss.

Vi talar också i olika sammanhang om Tillitsbaserad ledning och styrning där tillit, precis som det låter, är väldigt centralt. Tillit och dialog. På ett seminarium på Aktuell Hållbarhet ställdes frågan ”Hur gör man” för att bygga och skapa en Hållbar kommun, där tillit är så centralt?

Utan att göra anspråk på en fullständig redogörelse kan jag återge några korta meningar som i någon mån visar på en riktning ”Hur gör man”?

Förenkla styrningen med mindre styrdokument och färre mål, mindre byråkrati helt enkelt, där effekterna är viktigare än prestationerna. Fortsätt att granska och följa upp, men gör det i dialog med den granskade. En ökad betoning på medlarskap, kultur och värdegrund. Bygg tillitsfulla relationer, vertikalt och horisontellt. Ha mod! Premiera lärande och överse med mindre allvarliga misstag, men agera på allvarliga problem. Slutligen – Tänk långsiktigt.

I någon mån är det ganska generella meningar, som fungerar att applicera inte bara på en organisation som kommunen. Ganska allmängiltiga meningar som är användbara och kan vara viktiga i många sammanhang. Kan användas oss människor emellan för att bygga tillit i de olika sammanhang vi finns i. Inom föreningslivet och andra verksamheter som bygger på demokrati. En värdegrund vi Socialdemokrater känner igen oss i. Vi bygger något – tillsammans, med handlingskraft och vår värdegrund, frihet, solidaritet, jämlikhet och jämställdhet.

Oaktat vilken fråga vi arbetar med, om så Miljö- som inledningsvis nämndes där Luleå går åt rätt håll i alla fall, – att vi också gör det tillsammans i de sammanhang vi finns i, det bygger den tillit som behövs för att tillsammans fortsätta skapa ett hållbart samhälle och ett hållbart Luleå, som finns för oss som lever nu, och för de generationer som kommer efter oss.

Maritha Meethz

Ordförande Miljö- och byggnadsnämnden