Hade vi inte kunnat få lite lugn nu?

Hade vi inte kunnat få lite lugn nu?

Vi har nu kanske den bästa tiden på året med både ljuset och värmen. Tid för ta tag i de där avslutade projekten eller tid för kanske några lugnare dagar.

Men just nu är det allt annat än lugnt oavsett om vi pratar om den regionala eller nationella politiken. Regionalt hade vi ett digitalt regionfullmäktige dagarna före midsommar, där vi hade önskat att vi haft ett program att ta ställning till för en omstart efter pandemin, som inte är över men vi vet att allt fler nu får möjlighet att ta vaccinet. Någon plan eller beräkning av vårdskulden fick vi inte. Vi ser nu att det krävs en plan för att hantera uppskjuten vård, och köerna. Det krävs en plan för att ta handa om de som påverkats av pandemin då de kanske har haft corona, eller påverkats fysiskt eller mentalt av situationen.

Vi vill även se en plan för hur vi ska hantera kompetensförsörjning i såväl sjukvården som i näringslivet i Norrbotten. Vi ser en spännande tid framför oss med många stora investeringar som kommer ta Sverige och Norrbotten in i framtidens mer hållbara stålframställning. Där behöver även Region Norrbotten ta det regionala utvecklingsansvaret på allvar.

Men nu följer vi utvecklingen nationellt där regeringen med Stefan ställts inför misstroendeförklaring och frågan har nu gått till talmannen att sondera förutsättningarna att få till en ny regering. Det är med oro för Norrbottens förutsättningar att klara sjukvårdens köer och situation med pandemins effekter som kräver en regering med handlingsförmåga. Men det är än större oro för vad kommer hända med de Norrbottniabanan som förra gången den moderata regeringen tog över plockades bort från infrastrukturplanen, vad händer med de stora gröna och hållbara investeringar som nu planerats, finns det förutsättningar att genomföra dessa?

Det verkar just nu inte blir en lugn sommar, utan vi får allt följa utvecklingen. Nu vill vi ta Norrbotten och Sverige in i framtiden!

Anders Öberg Ordförande för Socialdemokratierna i Luleå