Funderingar efter kyrkovalet

Funderingar efter kyrkovalet

Sitter och funderar lite på hur det gick i kyrkovalet, inte så mycket på att vi tappade eller på vilka som gick framåt utan mer på hur få som röstade. Mindre än 20% av Svenska kyrkans medlemmar röstade!

Varför skulle jag vilja veta. Varför vill man inte utnyttja sin demokratiska rättighet och göra sin röst hörd!? Tror man att det inte spelar någon roll ? Är man totalt ointresserad? Eller är man bara för bekväm av sig? Eller tycker man att de anställda ska bestämma innehållet i kyrkan?

Jag tror det beror på en stor okunskap om vad valet betyder i det svenska samhället.

Man tänker inte på att man faktiskt röstar på den kristna kulturen med dess kristna värderingar.

Jag tror att större delen av befolkningen faktiskt anser sig vara en del av en kristen kultur men man tror att valet handlar om själva kyrkorummet och vad som händer där inne inte om vad den kristna kulturen står för.

Svenska kyrkan är ett etablerat varumärke men kanske ger det en lite skev bild av vad det handlar om. Skulle vi kanske heta Svenska kyrkan/kristen kultur?

Svenska kyrkan har ett stort medlemstapp. Jag har noga lyssnat på de som gått ur och frågat varför? En del svarar; ”Varför ska vi vara med vi går ju aldrig i kyrkan och så sparar vi en slant också.”

En gång svarade jag såhär;”ni är ju kristna människor eller hur”? Jovisst svara de men vi går ju inte i kyrkan! Firar ni julafton och påsk? ”Självklart!”

Okey, man vill alltså leva i en kristen kultur men man vill inte vara med och betala för att någon ska utveckla den kulturen?

Jag vet…alltför många lever faktiskt i direkt fattigdom eller på gränsen till fattigdom. Såklart man vill spara in på allt som är möjligt. Men..väldigt många har råd !

Vi lever i ett sekulariserat samhälle där tron är något privat. När jag uttrycker min tro blir en del lite generade och vet inte riktigt hur de ska bemöta mig. Några som gått ur kyrkan blir rädda för att jag ska typ ”komma på dem”för de får de ju skämmas. Vi måste ta bort skam-stämpeln och öppna upp för att välkomna alla i samhället till kyrkan oavsett om de är medlemmar eller inte, självklart med förhoppning om att fler då i framtiden ska välja ett medlemskap.

Vi politiker delar ut sjökort till de ”båtar”(kyrkor) som ska gå på tur, vi visar vägen mot målet medan församlingsmedlemmarna med de anställdas stöd tillsammans utövar sin kristna tro i olika aktiviteter samt i sitt sätt att leva. (politiker är också församlingsmedlemmar)