Förtidsröstning Kyrkovalet Nederluleå församling

Förtidsröstning Kyrkovalet Nederluleå församling

Från och med den 4 september kan man förtidsrösta i Kyrkovalet.

Röstningslokaler
4-16 september är det öppet på församlingsexpeditionen i Petrigården, Församlingsvägen 12

Måndag-fredag 10-12, 13-15, lördag 10-12 samt onsdag 17-20.
Tisdag 12 september är det öppet i Sörbyakyrkan 17-20.
Torsdag 14 september är det öppet i Porsökyrkan 17-20.

Valdagen17 september är expeditionen öppen som röstningslokal för förtidsröstning 9-11, 12.30-14.30.

Vallokaler 17 september
Petrigården 12.30-20
Stadsökyrkan 14-20
Bergnäskyrkan 14-20
Porsökyrkan 14-20
Sörbyakyrkan 14-20