Föräldrar får mer pengar på torsdag

Föräldrar får mer pengar på torsdag

Vår s-ledda regering höjer barnbidraget. Det är första gången på över 10 år som bidraget höjs. Med satsningen vill regeringen öka jämlikheten och underlätta den ekonomiska situationen för Sveriges barnfamiljer. Sveriges ekonomi går fortsatt starkt och har tillsammans med den förda finanspolitiken lett fram till ett rekordstort reformutrymme inför 2018. Nu väljer regeringen att använda delar av utrymmet för att höja barnbidraget med 200 kronor per barn och månad.

– Det går bra för Sverige och vi vill att framgångarna ska komma alla till del. Därför höjer vi nu barnbidraget. Genom att investera i barnfamiljer och deras ekonomiska situation stärker vi jämlikheten och den svenska modellen, säger finansminister Magdalena Andersson.

Satsningen innebär att barnbidraget och studiebidraget, som framförallt lämnas till studerande i gymnasieskolan höjs till 1250 kronor per barn och månad, från dagens nivå på 1050 kronor.