Därför röstar jag i kyrkovalet

Därför röstar jag i kyrkovalet

Jag är medlem i kyrkan och engagerad i kyrkan både privat som körmedlem, ideellt som kyrkvärd och som förtroendevald. Jag är det pga mina grundläggande värderingar som också speglas i samhällssynen. Det gäller även för den kyrka jag och många andra tillhör. Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd folkkyrka och bygger på människornas vilja att fortsätta att tillhöra den. Den bygger också på att medlemmarna är beredda att ge av sin tid till det som måste göras gemensamt. Detta ligger i själva begreppet folkkyrka, en kyrka för och med folket. I samhället finns en förväntan på Svenska kyrkan att samverka med andra organisationer. Dessa samverkansområden behöver utvecklas och följa med tiden. För att kyrkan ska kunna göra det och utvecklas till den folkkyrka vi vill ha behövs det fler medlemmar som vill engagera sig och vara med och driva på utvecklingen så att kyrkan ska blir viktigare för fler.