Luleå(S) Julkalender 24 december 2018

Socialdemokraterna i Luleå önskar alla

medlemmar och sympatisörer en riktigt God Jul!

Om frihet, jämlikhet och solidaritet

För oss socialdemokrater betyder frihet att friheten enbart är möjlig genom jämlikhet. Skillnader i makt mellan människor innebär skillnader i frihet. Målet är att utjämna dessa maktskillnader och på så sätt öka friheten i samhället.

Jämlikhet är inte detsamma som att allt ska vara lika. Tvärtom – jämlikhet är förutsättningen för verklig mångfald eftersom den ger människor möjlighet att följa sin egen fria vilja. När vi kan välja fritt utvecklas vi olika.

Omtanken om andra, visa hänsyn, att själv göra sitt bästa och ömsesidigt beroende mellan människor är solidaritetens kärna. Att solidariskt ställa upp för varandra bygger på övertygelsen om att alla gör så gott de kan och bidrar efter förmåga. Solidaritetens kraft ökar friheten i samhället.

Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige så bra. Vi ställer krav på varandra och hjälps åt och utvecklar vår gemensamma samhällsmodell. När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi göra mer; byta jobb, starta företag, bilda familj, flytta eller börja studera. Det tjänar vi alla på.

När välfärden omfattar alla kan den enskilda människans frihet växa. Då kan alla få chansen att förverkliga sina livsdrömmar, grunden för socialdemokratisk politik. Därför prioriterar vi investeringar i det gemensamma i utbildning, välfärd, infrastruktur och bostäder framför fler skattesänkningar.

Det är därför vi är socialdemokrater och tror på frihet, jämlikhet och solidaritet.

God Jul!

Vill du följa med på resan, påverka och förändra? Här kan du bli medlem i Socialdemokraterna: https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/

 

Luleå(S) Julkalender 23 december 2018

Jämställd regional tillväxt
Region Norrbotten har lyfts fram för vårt unika arbete att främja jämställd regional tillväxt i länet. Elva företag har fått utbildning i hur de kan arbeta jämställt.

För att Norrbotten ska utvecklas och länets företag och organisationer ska klara sina utmaningar med kompetensförsörjning krävs att kunskaper och kompetens tas tillvara. De deltagande företagen har stärkt sin konkurrenskraft, förbättrat sin arbetsmiljö och blivit mer attraktiva arbetsgivare. Resultatet av satsningen kan ses i en video som beskriver några av företagen och deras arbete, följ den här länken: https://www.youtube.com/watch?v=vA6U21qH1pg

Luleå(S) Julkalender 22 december 2018

Full fart på bostadsbyggandet

Just nu pågår byggnation av ca 1200 bostäder runt om i kommunen. Med den här bygghastigheten blir det 600-700 nya bostäder per år.

Nyligen blev det klart att Luleå kommun får 11,5 miljoner kronor från regeringens byggbonus. Pengarna ska användas till att öka bostadsbyggandet. Byggbonusen som är ett statsbidrag ska stimulera till fler bostäder i kommunerna. I fjol fick Luleå drygt 15,7 miljoner kronor och i år beviljades ett stöd på cirka 11,5 miljoner.

– Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att se till att det blir fler bostäder i Luleå. Bonusen visar att vi är aktiva och att det byggs nya bostäder. Ett välkommet stöd i vårt fortsatta arbete med att hålla igång bostadsbyggandet, säger Niklas Nordström, Luleås kommunalråd(S).

234 kommuner har ansökt om det aktuella statsbidraget för 2018 och sammanlagt är det ca 1,4 miljarder kronor som fördelas.

Luleå(S) Julkalender 21 december 2018

Viktiga miljöinvesteringar
Luleå hamn installerar landström för fartygen som anländer till Luleå. Det minskar utsläppen både CO2 och andra luftföroreningar. EU bidrar till investeringen med halva kostnaden.

Det andra miljöinvesteringen är fjärrvärmeinstallation till Luleå hamns tre snart fyra bogserbåtar. Tidigare används diesel för att värma motorer och båtar under vintrarna, vilket inte är miljövänligt.

Den tredje miljöinvesteringen är ”Vilja” som blir världens första hybridisbrytande bogserbåt. ”Vilja” kan gå på batteri från hamnen ut till Klubbviken utan utsläpp och buller för att möta lastfartygen, först när det krävs extra kraft startas dieselmotorerna, det ger betydande miljövinster. Bogserbåten ”Vilja” levereras från varvet i Spanien till Luleå 2019.

 

Luleå(S) Julkalender 20 december 2018

Lyckad jobbmatchning

Luleå kommun har beviljats 3 mnkr till projektet Workplace Luleå 2.0. Projektet syftar till att ge utrikesfödda snabbare tillträde till arbetsmarknaden genom direkt matchning mot arbetsgivare i behov av arbetskraft. Anna Andersson, chef på Elgiganten:
– För oss har det funkat jättebra. Vi fick vara med i processen och kunde beskriva vilket behov vi hade. Vi fick träffa några kandidater och valet föll på Mohamad. Upplägget med utbildning och arbete parallellt gör att man lär känna varandra och att praktikanten sen kan konkurrera om en anställning på ett helt annat sätt än om hen skickat in en ansökan utan att vi känt honom.

Mohamad Alakhras:
– Jag känner mig redan hemma och vill vara kvar och fortsätta utvecklas. Mitt jobb är att ta hand om kunderna, bjuda på kaffe och visa dem till rätt avdelning. Jag kan även hjälpa till att tolka till kunder som pratar arabiska. Anna och alla andra har varit bra på att ta hand om mig som ny.

Fakta Socialfonden:
EU lägger årligen in 10 miljarder euro i Socialfonden. Det motsvarar ungefär 10 procent av EU:s totala budget. Därtill kommer medlemsländernas egna bidrag. Pengarna används till att finansiera arbetsmarknadsprojekt som stärker medlemsländernas ekonomi och minskar skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna. Till Norrbotten och Västerbotten fördelas 270 mnkr under åren 2014 – 2020.

Luleå(S) Julkalender 19 december 2018

Tvåspråkig förskola i Luleå
Luleå är förvaltningskommun i finska, meänkieli och samiska. 2019 öppnar en tvåspråkig förskola där det större delen av dagen talas minoritetsspråk. Tvåspråkig förskola innebär att barnen kommer att prata både svenska och ett minoritetsspråk. Personalen ska ha goda språkkunskaper och anpassa sitt språk efter barnens behov. Syftet med tvåspråkig förskola är att ge barnen en möjlighet att bevara sitt språk, kultur och identitet. Verksamheten utvecklas i samverkan med föräldrar och andra viktiga aktörer. Luleå kommuns tvåspråkiga förskola startar nästa höst. Platsen blir Charlottendals förskola i centrala Luleå.

Luleå(S) 18 december 2018

Samverkanspris till Luleå

Luleå kommun har fått Årets samverkanspris av Luleå tekniska universitet. Det är ett pris till den kommun som har flest antal små och medelstora företag som under det gångna året initierat samarbeten med universitetet.

LTU:s rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn delade ut priset till Luleås kommunalråd Lenita Ericson och Luleå Näringslivs vd Li Skarin under en ceremoni på Vetenskapens hus. Kommunens representanter framhöll Luleå tekniska universitets världsledande forskning som en avgörande faktor för att få fler företagsetableringar till regionen.

För tredje året i rad delades Årets samverkanspris ut. 2016 vann Piteå kommun och i fjol Övertorneå kommun. Priset ska uppmuntra kommunernas näringslivskontakter att knyta samman sin kommuns företag med universitetet och LTU Business.

Luleå(S) Julkalender 17 december 2018

Femteklassare skapar miljöfilmer
Lumire tillsammans med Miljöskolan ger information till skolans femteklassare varje år. Utbildningen handlar om miljöarbete och framför allt betydelsen av sopsortering. Klasserna gör en film om sitt arbete. Under våren visas samtliga bidrag på en ”Lumiregala” på Kulturens hus. Bästa bidrag får ett pris. 2018 var priset ett besök på Western Farm med övernattning för hela klassen.

Fakta om Lumire:
Luleå MiljöResurs AB ägs av Luleå Kommunföretag AB och är Luleå kommuns största företag inom avfallsbranschen. Lumire samlar in och återvinner avfall från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå. Totalt hanteras 55 000 ton per år och omsättningen är 110 miljoner kronor. Lumire har 70 anställda som arbetar med att skapa miljönytta för Luleås invånare.

 

Luleå(S) Julkalender 16 december 2018

Avgiftsfritt i kyrkan
Socialdemokraternas kyrkopolitiska program slår fast att alla ska vara välkomna till kyrkan. Verksamheter ska alltid genomföras med öppna dörrar, ingen ska stängas ute.

Genom att driva frågan om avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet i våra församlingar ser vi till att det kyrkopolitiska programmet blir levande bland de viktigaste grupperna i Luleå. Ungdomar, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, ska till exempel kunna delta i det konfirmationsalternativ man önskar. De ska inte ofrivilligt delas upp i olika grupper, vilket faktiskt inte är ovanligt i andra församlingar.

I Luleå har ett principbeslut fattats i alla våra församlingar – i Råneå, Nederluleå och Domkyrkan. All verksamhet för barn och ungdomar är gratis! Kostnaderna prioriteras och tas ut via alla medlemmars kyrkoavgifter istället. (Moderater har reserverat sig mot beslutet)
Socialdemokraterna i Luleå går nu vidare till att genomföra fler programpunkter!

Luleå(S) Julkalender 15 december 2018

Offensiva företagsetableringar
Luleå levererar. Företaget Datscha som är världsledande utvecklare av webbaserade tjänster för fastighetsbranschen startar verksamhet i Luleå. Det strategiskt viktiga styrelsebeslutet att etablera ett nytt DevNest har föregåtts av en omfattande utredning om vilken plats som kan vara den optimala orten. Valet föll på Luleå. På kort tid har Datscha anställt 6 av 10 utvecklare i Luleå, det offentliggjorde företaget strax innan midsommar i år.

Niklas Nordström, Luleås kommunalråd (S):
”Det är med glädje jag tar del av att Datschas etablering i Luleå går över förväntan. En mycket viktig signal till andra företag som vill växa och etablera sig i Luleå. Vi får nu resultatet av det goda samarbetet vi har lokalt mellan de olika aktörerna för att främja företagandet. Vi har fått fart på bostadsbyggandet så fler kan leva och bo i Luleå.”