Turistandet till Luleå snart en miljard

Den inresande turismen till Luleå hade en omsättning på hela 928 miljoner kronor under 2016. En ökning med 19 miljoner jämfört med rekordåret 2015 och en ökning med mer än 100 miljoner kronor från året innan. Detta beror helt enkelt på att allt fler besöker Luleå. Antalet turistövernattningar i staden är det högsta någonsin, nästan 1,6 miljoner, en ökning med halv miljon turistövernattningar sedan 2006, enligt SCB-statistik.

Turismen/besöksnäringen som helhet fortsätter att öka – Luleå lockar allt fler besökare. Omsättningen ökade och det totala antalet turistövernattningar når nya höjder.

– Det är viktigt att det går bra för handeln i Luleå eftersom den bidrar så starkt till Luleås attraktivitet. Tillväxten i handeln ger också tydliga effekter på vår lokala ekonomi med fler och nya jobb, säger Niklas Nordström, kommunalråd tillika styrelseordförande för Visit Luleå.

De som besöker Luleå spenderar den mesta delen på shopping, boende och restaurangbesök. Shoppingen växer och visar på en ökad omsättning på 10 miljoner kronor. Under 2016 genererade turismen/besöksnäringen 53 miljoner kronor i skatteintäkter till Luleå kommun.

Resesajten TripAdvisor rankar de fem mest populära upplevelser/besöksmålen i Luleå:

1. Gammelstads kyrkstad

2. Isbanan

3. Kulturens Hus

4. Teknikens Hus

5. Flygmuseet F21

Förtidsröstning Kyrkovalet Luleå domkyrkoförsamling

 

Den 4 september  kan du förtidsrösta i Kyrkovalet!

Församlingsexpeditionen på Kyrkogatan 7 C Luleå

Måndag 4 september 10:00-15:00

Tisdag 5 september 10:00-15:00

Onsdag 6 september 10:00-15:00 och 17:00-20:00

Torsdag 7 september 10:00-15:00

Fredag 8 september 10:00-15:00

Lördag 9 september 10:00-12:00

Måndag 11 september 10:00-15:00

Tisdag 12 september 10:00-15:00

Onsdag 13 september 10:00-15:00 och 17:00-20:00

Torsdag 14 september 10:00-15:00

Fredag 15 september 10:00-15:00

Lördag 16 september 10:00-14:00

Söndag 17 september 12:00-14:00

 

Vallokaler valdagen 17 september alla öppna mellan 12:00-20:00

Församlingsexpeditionen, Kyrkogatan 7 C

Björksgatakyrkan, Väderleden 25

Mjölkuddsgården, Mjölkuddsvägen 285

Örnäsgården, Klockgränd 1

Hertsökyrkan, Hertsötorget 16-18

 

Anneli från Måttsund toppar listan

Idag är det nästan exakt en månad till Kyrkovalet. Alla medlemmar i Svenska kyrkan (från 16 års ålder) har rätt att rösta. Anneli Ahlbäck som är från Måttsund står högst upp på Socialdemokraternas lista i valet till Kyrkofullmäktige. Totalt är det tre val som Socialdemokraterna ställer upp i: Kyrkofullmäktige, Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige. Själva valdagen är den 17 september men man kan förtidsrösta redan från den 4 september.

Svenska kyrkan har en viktig funktion i samhället. Därför är det viktigt att rösta!

Det här går vi till val på:

Kyrkopolitiskt program, Socialdemokraterna Luleå

På människans sida

Samhället byggs av människor, för människor. Detta är en central tanke inom socialdemokratin. Det samhälle som vi tillsammans bygger måste också präglas av vissa grundläggande värderingar. Vi Socialdemokrater verkar för att solidaritet, jämställdhet och jämlikhet skall känneteckna Svenska Kyrkans verksamhet.
Stora delar av den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Skolan, sjukvården och den sociala verksamheten startades i hög utsträckning av kyrkan. Successivt har sedan dessa verksamheter blivit en del av den skattefinansierade välfärden.

Påverka samhället

Från att ha varit formellt ansvarig för stora delar av det som kommit att bli välfärdsverksamheter, förändrades kyrkan till att bli en pådrivande kraft för att kristna värderingar ska påverka samhället och dess institutioner.

Stå upp för allas rätt

Att stå upp för människovärdet och ta ansvar för skapelsen är grundläggande för Svenska kyrkan.
Likaså ska kyrkan stå upp för allas rätt till sin etniska, könsmässiga och religiösa identitet. I tider där populism och extremism ökar, och grupper ställs mot varandra, är det viktigt att vi har en kyrka som inte ställer människor mot varandra. Svenska kyrkan ska med respekt stå upp för religionsdialogen och toleransen.
Ständigt måste kampen mot islamofobi och antisemitism tas. I den kampen ska Svenska kyrkan vara en god förebild.

En modern folkkyrka

Svenska kyrkan skall vara en självklar partner i samhällsbygget, som i vår tid berikas av en mångfald av kultur och religioner.
Svenska kyrkan i utlandet har som sitt mål att vara en mötesplats. En rastplats och en växtplats för alla. Så vill vi att folkkyrkan ska fungera även här hemma.
Vi socialdemokrater vill bygga vidare på den framgångsväg den öppna folkkyrkan är. För oss har den Svenska kyrkan en viktig roll att spela i det nya folkhem som socialdemokratin vill bygga för framtiden.Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan skall vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen.
I Luleå finns det tre församlingar: Luleå Domkyrkoförsamling, Nederluleå församling och Råneå församling. Socialdemokraterna i Luleå har ett 60-tal kandidater på valsedlarna i de tre församlingarna. Det viktiga Kyrkovalet är den 17 september.

Här är vårt Kyrkopolitiska program i punktform:

• Alla ska känna sig välkomna och värdefulla i kyrkan, all verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv!
• Kyrkan ska utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet!
• Kyrkan tar initiativet till samverkan med andra aktörer i välfärdssamhället.
• Socialdemokraterna står upp för HBTQ-personers rätt och motarbetar alla former av kvinnoprästmotstånd – vi säger ifrån när människovärdet kränks!
• Kyrkan ska stå upp mot rasism och religionsförtryck!
• Kyrkans lokaler ska tas tillvara för det lokala civilsamhället.
• Kyrkan ska vara en del av kommunens bostadssociala arbete i byar och stadsdelar.
• Kyrkan ska också vara en av alla som möjliggör att människor stärker sin ställning på arbetsmarknaden.

 

 

 

 

 

Stålnackes smarta beslut

Igår fattade Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke (S) beslut om att låta unga ensamkommande asylsökande som bor i Luleå efter de har fyllt 18 år att bo kvar i kommunen. Det handlar om humanism och att inte kasta bort ungdomars chanser till utbildning och framtida jobb i kommunen. Beslutet är möjligt tack vare att regeringen inför ett tillfälligt kommunbidrag i höstbudgeten för ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen. Tanken är att de kan bo kvar i anvisningskommunerna, i det här fallet Luleå, för att till exempel fullfölja sina studier. Utöver ca 1,2miljoner kronor från regeringen, skjuter kommunen till ca 4 miljoner kronor. Yvonne Stålnackes beslut är ett så kallat delegationsbeslut som gäller till den 14 augusti då kommunstyrelsen sammanträder och behandlar ärendet. Det handlar om 25-talet ensamkommande som har varit i kommunen upp till två år och etablerat sig, i färd med att bygga nya och trygga liv.

Det här känns bra! Det har förts fram av många Luleå-bor att vi bör ta ett större ansvar och se till att de ensamkommande behandlas väl, ges bra livschanser och får stanna. Vi ska bli 10 000 fler i kommunen. Det sunda förnuftet säger att det är både enklare och smartare att behålla de som redan bor i kommunen än att locka hit nya, säger Yvonne Stålnacke.

Det framgår i Luleås kommunsstrategiska plan för 2017-2018 att förutsättningarna för ökad tillväxt ska förbättras genom ett gott samarbete mellan näringsliv, samhälle och utbildning. Syftet är att bättre kunna tillgodose medborganas behov av tjänster. Kommunen behöver tillsammans med arbetsgivarna skapa en ökad attraktionskraft så människor vill bo och arbeta i Luleå. Det sker bland annat genom att Luleå tar tydlig ställning för öppenhet, mångfald och genom att bjuda in så många som möjligt i samhällsutvecklingen. Yvonne Stålnackes beslut skapar en win-win situation för både kommunen och de ensamkommande asylsökande barnen.

Därför kandiderar Yvonne Stålnacke

Yvonne Stålnacke kandiderar och finns med på listan till Kyrkofullmäktige i Luleå domkyrkoförsamling. Kyrkan måste vara en plats för alla. Kvinnoprästmotstånd kränker människovärdet. Det är just därför jag kandiderar till Kyrkofullmäktige, säger Yvonne Stålnacke.

Det här går vi Socialdemokrater i Luleå till val på:

På människans sida

Samhället byggs av människor, för människor. Detta är en central tanke inom socialdemokratin. Det samhälle som vi tillsammans bygger måste också präglas av vissa grundläggande värderingar. Vi Socialdemokrater verkar för att solidaritet, jämställdhet och jämlikhet skall känneteckna Svenska Kyrkans verksamhet.

Stora delar av den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Skolan, sjukvården och den sociala verksamheten startades i hög utsträckning av kyrkan. Successivt har sedan dessa verksamheter blivit en del av den skattefinansierade välfärden.

Påverka samhället

Från att ha varit formellt ansvarig för stora delar av det som kommit att bli välfärdsverksamheter, förändrades kyrkan till att bli en pådrivande kraft för att kristna värderingar ska påverka samhället och dess institutioner.

Stå upp för allas rätt

Att stå upp för människovärdet och ta ansvar för skapelsen är grundläggande för Svenska kyrkan.

Likaså ska kyrkan stå upp för allas rätt till sin etniska, könsmässiga och religiösa identitet. I tider där populism och extremism ökar, och grupper ställs mot varandra, är det viktigt att vi har en kyrka som inte ställer människor mot varandra. Svenska kyrkan ska med respekt stå upp för religionsdialogen och toleransen.

Ständigt måste kampen mot islamofobi och antisemitism tas. I den kampen ska Svenska kyrkan vara en god förebild.

En modern folkkyrka

Svenska kyrkan skall vara en självklar partner i samhällsbygget, som i vår tid berikas av en mångfald av kultur och religioner.

Svenska kyrkan i utlandet har som sitt mål att vara en mötesplats. En rastplats och en växtplats för alla. Så vill vi att folkkyrkan ska fungera även här hemma.

Vi socialdemokrater vill bygga vidare på den framgångsväg den öppna folkkyrkan är. För oss har den Svenska kyrkan en viktig roll att spela i det nya folkhem som socialdemokratin vill bygga för framtiden.

Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan skall vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen.

I Luleå finns det tre församlingar: Luleå Domkyrkoförsamling, Nederluleå församling och Råneå församling. Socialdemokraterna i Luleå har ett 60-tal kandidater på valsedlarna i de tre församlingarna. Det viktiga Kyrkovalet är den 17 september. Här är vårt Kyrkopolitiska program i punktform:

  • Alla ska känna sig välkomna och värdefulla i kyrkan, all verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv!
  • Kyrkan ska utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet!
  • Kyrkan tar initiativet till samverkan med andra aktörer i välfärdssamhället.
  • Socialdemokraterna står upp för HBTQ-personers rätt och motarbetar alla former av kvinnoprästmotstånd – vi säger ifrån när människovärdet kränks!
  • Kyrkan ska stå upp mot rasism och religionsförtryck!
  • Kyrkans lokaler ska tas tillvara för det lokala civilsamhället.
  • Kyrkan ska vara en del av kommunens bostadssociala arbete i byar och stadsdelar.
  • Kyrkan ska också vara en av alla som möjliggör att människor stärker sin ställning på arbetsmarknaden.

Niklas Nordströms krönika om Lulebos starka ekonomi och offensiva satsningar

När Yvonne Stålnacke och jag gick in i rollen som kommunalråd var det uppenbart att vi skulle lägga mycket tid och energi på att få fart på bostadsbyggandet. Det var även det Socialdemokraterna gick till val på i Luleå.

Skälet var rätt uppenbart. Bostadsbristen skapade problem såväl för individer som företag. Finns det inte bostäder i tillräcklig omfattning blir det svårt att bo i Luleå. Och företagen får svårt att rekrytera om det är problem att hitta en bostad.

Till en början möttes vi av ett kompakt motstånd i kontakten med fastighetsaktörer i Stockholm. De var helt avvisande till att förvärva och bygga hyreslägenheter norr om Uppsala. Efter hårt och målmedvetet arbete lyckades vi från Luleås sida vända den bilden och tonläget blev mer positivt.

För att sen gå i mål och verkligen få dessa företag att vilja investera och bygga i Luleå sålde vi en del av Lulebos bestånd. Men vi gjorde det på ett smart sätt som inte gjorts förut i Sverige.

Vi ställde motkrav på att de som köper också ska bygga nya lägenheter och ta socialt ansvar för de hushåll som själva inte klarar av att skaffa en bostad. Det lyckades vi med och såväl Rikshem och Heimstaden har etablerat sig och ska vardera bygga ca 600 lägenheter närmsta åren.

För de lägenheter som Lulebo sålde och de kommunala fastigheterna fick vi väldigt bra betalt. Tack vare att vi fått så bra betalt kan vi nu fortsätta den offensiva planen att investera för att utveckla Luleå.

Det går bra för Luleå, men vi har växtvärk. Då är det skönt att vi kan låna väsentligt mindre än vi annars skulle gjort. Kommande generationer slipper bära en skuldbörda. Vi tar ansvar här och nu istället för att skjuta problemen framför oss.

Självklart tillhör de vinster som uppstått alla medborgare i Luleå. Inte bara de som bor på de äldreboenden som sålts eller i Lulebos lägenheter idag. För vinsterna som investeras kan vi göra nytta för Luleå idag och för framtiden.

Att som Hyresgästföreningen gör tala om plundring av Lulebo är att på ett mycket vårdslöst sätt skrämma folk och sprida direkta felaktigheter. Lulebo kommer ha 1,3 miljarder kvar i eget kapital. Långt mer än bolaget någonsin haft och Lulebo klarar alla sina åtaganden för att renovera gamla och bygga nya lägenheter. Se bara på den extrainsatta och riktade renovering som gjorts och planeras 2017 för 250 miljoner.

Det skulle dessutom vara oerhört dålig ekonomisk hushållning med Luleåbornas pengar att låta dessa pengar ligga kvar passivt med dålig bankförräntning.

Jag är oerhört nöjd med den utveckling vi ser i Luleå. Bostadsbyggandet har tagit fart på ett sätt som ingen vågade tro för några år sedan, Lulebos ekonomi är starkare än någonsin och kommunen kan investera för framtiden utan att behöva låna och skjuta över skulden till kommande generationer.”

 

Tydligare rö(s)t i Svenska Kyrkan

Rekordmånga, ett 40-tal deltagare samlades till Socialdemokraternas kyrkopolitiska utbildning i Luleå den 13 maj. Under dagen avhandlades aktuella områden inför kyrkovalet som sker den 17 september. Anders Öberg, Socialdemokraternas ordförande delade med sig av sina erfarenheter ”Att vara förtroendevald för Socialdemokraterna”. Ingemar Rehnman Johansson föreläste om ”Svenska Kyrkans organisation”. Maria Johansson Berg introducerade deltagarna till grupparbete om ”Valprogrammet, vårt viktigaste budskap under valrörelsen”. Birgit Jonsson som kandiderar till kyrkofullmäktige i Luleå Domkyrkoförsamling sammanfattade dagen och sina intryck: ”Kyrkans värdegrunder och människosyn överensstämmer med det jag tror på och vill arbeta för”. Inför valet formulerar Socialdemokraterna i Luleå ett program som bland annat går ut på att kyrkan ska utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet. Vi socialdemokrater verkar för att solidaritet, jämställdhet och jämlikhet skall känneteckna Svenska Kyrkans verksamhet.