Luleå(S) Julkalender 12 december 2018

Ett jämställt Luleå
Om antalet Luleåbor ska bli fler i en kommun med tillväxt behöver Luleå bli mer attraktivt för kvinnor och bli bättre på att möta unga kvinnors förväntningar och krav på en stad att leva och bo i. Luleå är en av landets främsta kommuner när det gäller trygghet och jämställdhet enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Politik har betydelse. Vi ser ett ökat engagemang kring att vi tillsammans, företagare, kommun och invånare ska bredda arbetsmarknaden för en mer attraktiv stad att leva i oavsett vem du är.

Socialdemokraterna i Luleå har under en lång tid arbetat aktivt för ökad jämställdhet med bland annat rejäla satsningar på kvinnojouren och tjejjouren. I bred samverkan ska vi arbeta förebyggande, sätta stopp för alla former av könsrelaterat våld, sexuella övergrepp och trakasserier. Alla ska känna sig trygga med att vistas i offentliga miljöer. Kampen för ett jämställt Luleå fortsätter!

Luleå(S) Julkalender 11 december 2018

Äldre med behov i centrum
Luleå kommun har skapat ett kompetenscentrum för de med demenssjukdom vid Midskogens vård- och omsorgsboende. Ett demensteam som består av metodutvecklare, arbetsterapeut, sjuksköterska och fysioterapeut. Det är varje persons egna förutsättningar och behov som står i centrum.

Det finns idag tre avdelningar med olika profiler på Midskogens vård- och omsorgsboende: yngre personer (högst 67 år vid inflyttning) som har demenssjukdom, korttidsboende för demenssjuka som bor hemma samt den tredje profilavdelningen för de som har svåra symtom av sin demenssjukdom.

Luleå(S) Julkalender 10 december 2018

Luleå – bästa barnkommunen 2018
Majblommans Riksförbund, som varje år jämför och mäter hur väl barns rättigheter tas till vara i Sverige har i år utsett Luleå till ”bästa barnkommun 2018”. Det är 257 kommuner och stadsdelar som har granskats. Det visade sig att Luleå kommun bäst levt upp till Majblommans vision av en barnvänlig kommun.

– Det här är en av de mest värdefulla utmärkelser som Luleå har fått. Kommunen har tillsammans med andra aktörer länge arbetat för att alla barn och unga ska ha en trygg och god uppväxt oavsett socioekonomiska villkor. Du ska till exempel kunna delta på skolans friluftsdag även om du saknar utrustning. Jag är väldigt glad och stolt över att vårt gemensamma arbete nu har lett till att Luleå utses till årets bästa barnkommun, säger Niklas Nordström Luleås kommunalråd(S).

Luleå(S) Julkalender 9 december 2018

Positiva siffror i Luleås gymnasieskola

Antalet elever vid Luleå gymnasieskola som klarar sin utbildning, tar examen, ökar. Andelen elever som påbörjar sin utbildning och som tre år senare tar examen ökade från 66,8 procent 2016 till 71,6 procent 2017. Snittet 2017 var för riket 64,8 procent. Det finns fler positiva jämförelsesiffror där Luleå är bra. 85 procent av lärarna i Luleå kommuns grundskola hade år 2017 lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Rikssnittet var 72,4 procent.

Luleås(S) Julkalender 8 december 2018

Luleås landsbygd växer

Befolkningen på Luleås landsbygd ökar mer än vad den gör i stadsdelarna. Under förra året stod byar och tätorter som Björsbyn, Kallax, Måttsund och Råneå för hela 52 procent av hela Luleå kommuns befolkningsökning på 700 personer. Till stor del är det småbarnsfamiljer som lämnar stadslivet för större ytor och mer utrymme på landsbygden samt också de som tar över sina föräldrahem eller bygger nya hus i sin barndomsby. Störst befolkningsökning hade Björsbyn med hela 250 personer i nya hus på bostadsområdet Hällbacken.

Luleå(S) Julkalender 7 december 2018

Efterlängtad satsning på dansen i Luleå
Vi har länge upplevt en stor efterfrågan på mer dans i Luleå. Därför har Socialdemokraterna i flera steg gjort strategiska satsningar på dansen i Luleå. Ett av våra vallöften för perioden 2018-2022 var att möjliggöra en scen för dansen i Luleå.

Den 22 november klubbades äntligen besluten. Det finns nu en lämplig centrumnära lokal som efter investeringar kan bli en dansscen samt repetitions-och workshoplokal för scenkonsten dans. Det här innebär bättre förutsättningar för danslivet och framför allt fler tillfällen för Luleås medborgare att få njuta av professionell dans.

 

Luleå(S) Julkalender 6 december 2018

Luleå har Sveriges lägsta boendekostnad
Den årliga Nis Holgersson rapporten (en kartläggning av avgifter och taxor i samtliga kommuner i landet) visar att Luleå har lägst boendekostnader i hela Sverige. Luleås fjärrvärmepris är en bidragande orsak till detta. Rapporten bygger på mätningar av lägenheter på ca 67 kvm. Priset på fjärrvärme är så mycket som 37% billigare än i den dyraste kommunen i landet.

Luleå(S) Julkalender 5 december 2018

Facebook satsar stort i Luleå
Med en kraftfull investering nära fördubblar Facebook sin verksamhet i Luleå när man bygger ut sitt datacenter med en tredje hall. Det offentliggjorde företaget i maj i år. Facebook etablerar också ett ”Technology Deployment Centre” i Luleå Science Park. Det är tänkt att den tredje hallen på Porsön skall tas i bruk 2021. När tredje hallen är färdig har Facebook en verksamhet i Luleå på över 100 000 m2, och har investerat totalt 8.7 miljarder SEK i anläggningen. Det gör datacentret till ett av de största i världen.

Närmare 1 000 personer kommer att vara direkt engagerade i bygget av den tredje serverhallen, som skapar och ökar trycket för företag inom hotell, resor och handeln. Luleå är idag Sveriges ledande centrum för forskning kring datacenter.

Luleå(S) Julkalender 4 december 2018

Årets bygge 2018
Luleås byggprojekt Östra Länken vann den rikstäckande tävlingen i mars i år i konkurrens med tjugo andra byggprojekt. Östra Länken är ett stort infrastrukturprojekt med fokus på VA. Luleås möjligheter att växa ökar med bättre trafikmiljö och rekreationsytor. Luleå sätts på kartan och attraktionskraften ökar i samband med vinsten i byggbranschens mest prestigefyllda tävling ”Årets Bygge”.

Luleå(S) Julkalender 3 december 2018

Beslut som bidrar till att stärka hälsan
I februari beslutade Region Norrbotten att vaccin mot pneumokocker ska bli avgiftsfritt för norrbottningar som är 65 år och äldre samt till riskgrupper. Att fler vaccineras ger både hälsomässiga och hälsoekonomiska vinster. Genom vaccineringen undviker man att drabbas av en, för många äldre, livshotande sjukdom som kan få livslånga effekter. Vaccineringen sker på hälsocentralerna. Pneumokocker kan orsaka olika sjukdomstillstånd som bihåle- och öroninflammation, men kan även ge allvarligare infektioner och är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Bakterien kan också spridas och orsaka djupa livshotande infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.
– För oss är detta ett beslut, där de som har de största behoven prioriteras, säger Anders Öberg regionråd(S).