Tydligare rö(s)t i Svenska Kyrkan

Rekordmånga, ett 40-tal deltagare samlades till Socialdemokraternas kyrkopolitiska utbildning i Luleå den 13 maj. Under dagen avhandlades aktuella områden inför kyrkovalet som sker den 17 september. Anders Öberg, Socialdemokraternas ordförande delade med sig av sina erfarenheter ”Att vara förtroendevald för Socialdemokraterna”. Ingemar Rehnman Johansson föreläste om ”Svenska Kyrkans organisation”. Maria Johansson Berg introducerade deltagarna till grupparbete om ”Valprogrammet, vårt viktigaste budskap under valrörelsen”. Birgit Jonsson som kandiderar till kyrkofullmäktige i Luleå Domkyrkoförsamling sammanfattade dagen och sina intryck: ”Kyrkans värdegrunder och människosyn överensstämmer med det jag tror på och vill arbeta för”. Inför valet formulerar Socialdemokraterna i Luleå ett program som bland annat går ut på att kyrkan ska utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet. Vi socialdemokrater verkar för att solidaritet, jämställdhet och jämlikhet skall känneteckna Svenska Kyrkans verksamhet.

 

Vårens temakvällar om Sociala Media

Vårens temakvällar har handlat om Sociala Medier, hur vi skall använda sociala medier har varit genomgående.

De sociala medierna har oftast en positiv inverkan på samhället i stort och är en bra kanal där människor kan mötas, men det finns alltid två sidor på ett mynt. Det finns också en risk att man använder de sociala medierna för att dela felaktigheter och en felaktig bild av händelser som visserligen även kan förvrängas i pappersnyheter.

Kommunikationen är väldigt stor och viktig del när det handlar att både integrera och utveckla samhället. De nya sätt vi har att kommunicera genom sociala medier och sociala nätverk är revolutionerande med några enkla knapptryck mottar och skapar vi information.

Under tema kvällarna har vi fått goda råd på hur vi ska kommunicera ut vårt budskap. Om hur effektivt sociala medier är för att föra ut ett politiskt budskap.

Vi är nu bättre rustade för att förstå de nya media landskapet vi lever i och hur vi bör använda sociala medier och sociala nätverk för att nå ut med vår politik.

De som guidat oss genom kvällarna är:

Lena Edenbrink journalist/verksamhetassistent ”Socialdemokraterna Norrbotten”

Niklas Nordström Kommunalråd Luleå

Olov Abrahamsson politisk chefredaktör NSD

1 maj

Årets första maj firades tillsammans med LO. Våra flaggor och fanor vajade med parollen” Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”.
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister var årets huvudtalare. Förutom Mikael Dambergs tal så bjöds det på korta tal av Mattias Gustafsson, LO-Luleå, Fredrik Bruhn, SSU Luleå samt Niklas Nordström, kommunalråd. Yvonne Stålnacke, kommunalråd tillika vice ordförande Socialdemokraterna Luleå höll ihop det hela som konfrencier. Programmet vid Gula paviljongen på Storgatan startades med gungande dansshow av och med dansgruppen Exiled Dance Crew.
– Vi var dubbelt så många första maj-firare jämfört med i fjol, kommenterade en nöjd Niklas Nordström.