Anneli från Måttsund toppar listan

Idag är det nästan exakt en månad till Kyrkovalet. Alla medlemmar i Svenska kyrkan (från 16 års ålder) har rätt att rösta. Anneli Ahlbäck som är från Måttsund står högst upp på Socialdemokraternas lista i valet till Kyrkofullmäktige. Totalt är det tre val som Socialdemokraterna ställer upp i: Kyrkofullmäktige, Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige. Själva valdagen är den 17 september men man kan förtidsrösta redan från den 4 september.

Svenska kyrkan har en viktig funktion i samhället. Därför är det viktigt att rösta!

Det här går vi till val på:

Kyrkopolitiskt program, Socialdemokraterna Luleå

På människans sida

Samhället byggs av människor, för människor. Detta är en central tanke inom socialdemokratin. Det samhälle som vi tillsammans bygger måste också präglas av vissa grundläggande värderingar. Vi Socialdemokrater verkar för att solidaritet, jämställdhet och jämlikhet skall känneteckna Svenska Kyrkans verksamhet.
Stora delar av den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Skolan, sjukvården och den sociala verksamheten startades i hög utsträckning av kyrkan. Successivt har sedan dessa verksamheter blivit en del av den skattefinansierade välfärden.

Påverka samhället

Från att ha varit formellt ansvarig för stora delar av det som kommit att bli välfärdsverksamheter, förändrades kyrkan till att bli en pådrivande kraft för att kristna värderingar ska påverka samhället och dess institutioner.

Stå upp för allas rätt

Att stå upp för människovärdet och ta ansvar för skapelsen är grundläggande för Svenska kyrkan.
Likaså ska kyrkan stå upp för allas rätt till sin etniska, könsmässiga och religiösa identitet. I tider där populism och extremism ökar, och grupper ställs mot varandra, är det viktigt att vi har en kyrka som inte ställer människor mot varandra. Svenska kyrkan ska med respekt stå upp för religionsdialogen och toleransen.
Ständigt måste kampen mot islamofobi och antisemitism tas. I den kampen ska Svenska kyrkan vara en god förebild.

En modern folkkyrka

Svenska kyrkan skall vara en självklar partner i samhällsbygget, som i vår tid berikas av en mångfald av kultur och religioner.
Svenska kyrkan i utlandet har som sitt mål att vara en mötesplats. En rastplats och en växtplats för alla. Så vill vi att folkkyrkan ska fungera även här hemma.
Vi socialdemokrater vill bygga vidare på den framgångsväg den öppna folkkyrkan är. För oss har den Svenska kyrkan en viktig roll att spela i det nya folkhem som socialdemokratin vill bygga för framtiden.Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan skall vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen.
I Luleå finns det tre församlingar: Luleå Domkyrkoförsamling, Nederluleå församling och Råneå församling. Socialdemokraterna i Luleå har ett 60-tal kandidater på valsedlarna i de tre församlingarna. Det viktiga Kyrkovalet är den 17 september.

Här är vårt Kyrkopolitiska program i punktform:

• Alla ska känna sig välkomna och värdefulla i kyrkan, all verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv!
• Kyrkan ska utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet!
• Kyrkan tar initiativet till samverkan med andra aktörer i välfärdssamhället.
• Socialdemokraterna står upp för HBTQ-personers rätt och motarbetar alla former av kvinnoprästmotstånd – vi säger ifrån när människovärdet kränks!
• Kyrkan ska stå upp mot rasism och religionsförtryck!
• Kyrkans lokaler ska tas tillvara för det lokala civilsamhället.
• Kyrkan ska vara en del av kommunens bostadssociala arbete i byar och stadsdelar.
• Kyrkan ska också vara en av alla som möjliggör att människor stärker sin ställning på arbetsmarknaden.

 

 

 

 

 

Stålnackes smarta beslut

Igår fattade Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke (S) beslut om att låta unga ensamkommande asylsökande som bor i Luleå efter de har fyllt 18 år att bo kvar i kommunen. Det handlar om humanism och att inte kasta bort ungdomars chanser till utbildning och framtida jobb i kommunen. Beslutet är möjligt tack vare att regeringen inför ett tillfälligt kommunbidrag i höstbudgeten för ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen. Tanken är att de kan bo kvar i anvisningskommunerna, i det här fallet Luleå, för att till exempel fullfölja sina studier. Utöver ca 1,2miljoner kronor från regeringen, skjuter kommunen till ca 4 miljoner kronor. Yvonne Stålnackes beslut är ett så kallat delegationsbeslut som gäller till den 14 augusti då kommunstyrelsen sammanträder och behandlar ärendet. Det handlar om 25-talet ensamkommande som har varit i kommunen upp till två år och etablerat sig, i färd med att bygga nya och trygga liv.

Det här känns bra! Det har förts fram av många Luleå-bor att vi bör ta ett större ansvar och se till att de ensamkommande behandlas väl, ges bra livschanser och får stanna. Vi ska bli 10 000 fler i kommunen. Det sunda förnuftet säger att det är både enklare och smartare att behålla de som redan bor i kommunen än att locka hit nya, säger Yvonne Stålnacke.

Det framgår i Luleås kommunsstrategiska plan för 2017-2018 att förutsättningarna för ökad tillväxt ska förbättras genom ett gott samarbete mellan näringsliv, samhälle och utbildning. Syftet är att bättre kunna tillgodose medborganas behov av tjänster. Kommunen behöver tillsammans med arbetsgivarna skapa en ökad attraktionskraft så människor vill bo och arbeta i Luleå. Det sker bland annat genom att Luleå tar tydlig ställning för öppenhet, mångfald och genom att bjuda in så många som möjligt i samhällsutvecklingen. Yvonne Stålnackes beslut skapar en win-win situation för både kommunen och de ensamkommande asylsökande barnen.

Glada sossar på stan

Pulsen ökar. Nu är det riktigt mycket folk på stan. Luleå Hamnfestival är igång och självklart är Socialdemokraterna i Luleå på plats. Vi finns på Storgatan utanför Strand Galleria. Och solen har hittat tillbaka till Luleå. Kom till vårt röda tält. Politisk info, snack inför det viktiga Kyrkovalet den 17 september och/eller en kopp kaffe.

Vi har öppet tältet mellan kl 10-19 till och med lördag den 8 juli. På bilden från vänster: J-P Kostet, Ingrid Norberg och Inger B Larsson.

Därför kandiderar Yvonne Stålnacke

Yvonne Stålnacke kandiderar och finns med på listan till Kyrkofullmäktige i Luleå domkyrkoförsamling. Kyrkan måste vara en plats för alla. Kvinnoprästmotstånd kränker människovärdet. Det är just därför jag kandiderar till Kyrkofullmäktige, säger Yvonne Stålnacke.

Det här går vi Socialdemokrater i Luleå till val på:

På människans sida

Samhället byggs av människor, för människor. Detta är en central tanke inom socialdemokratin. Det samhälle som vi tillsammans bygger måste också präglas av vissa grundläggande värderingar. Vi Socialdemokrater verkar för att solidaritet, jämställdhet och jämlikhet skall känneteckna Svenska Kyrkans verksamhet.

Stora delar av den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Skolan, sjukvården och den sociala verksamheten startades i hög utsträckning av kyrkan. Successivt har sedan dessa verksamheter blivit en del av den skattefinansierade välfärden.

Påverka samhället

Från att ha varit formellt ansvarig för stora delar av det som kommit att bli välfärdsverksamheter, förändrades kyrkan till att bli en pådrivande kraft för att kristna värderingar ska påverka samhället och dess institutioner.

Stå upp för allas rätt

Att stå upp för människovärdet och ta ansvar för skapelsen är grundläggande för Svenska kyrkan.

Likaså ska kyrkan stå upp för allas rätt till sin etniska, könsmässiga och religiösa identitet. I tider där populism och extremism ökar, och grupper ställs mot varandra, är det viktigt att vi har en kyrka som inte ställer människor mot varandra. Svenska kyrkan ska med respekt stå upp för religionsdialogen och toleransen.

Ständigt måste kampen mot islamofobi och antisemitism tas. I den kampen ska Svenska kyrkan vara en god förebild.

En modern folkkyrka

Svenska kyrkan skall vara en självklar partner i samhällsbygget, som i vår tid berikas av en mångfald av kultur och religioner.

Svenska kyrkan i utlandet har som sitt mål att vara en mötesplats. En rastplats och en växtplats för alla. Så vill vi att folkkyrkan ska fungera även här hemma.

Vi socialdemokrater vill bygga vidare på den framgångsväg den öppna folkkyrkan är. För oss har den Svenska kyrkan en viktig roll att spela i det nya folkhem som socialdemokratin vill bygga för framtiden.

Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan skall vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen.

I Luleå finns det tre församlingar: Luleå Domkyrkoförsamling, Nederluleå församling och Råneå församling. Socialdemokraterna i Luleå har ett 60-tal kandidater på valsedlarna i de tre församlingarna. Det viktiga Kyrkovalet är den 17 september. Här är vårt Kyrkopolitiska program i punktform:

  • Alla ska känna sig välkomna och värdefulla i kyrkan, all verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv!
  • Kyrkan ska utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet!
  • Kyrkan tar initiativet till samverkan med andra aktörer i välfärdssamhället.
  • Socialdemokraterna står upp för HBTQ-personers rätt och motarbetar alla former av kvinnoprästmotstånd – vi säger ifrån när människovärdet kränks!
  • Kyrkan ska stå upp mot rasism och religionsförtryck!
  • Kyrkans lokaler ska tas tillvara för det lokala civilsamhället.
  • Kyrkan ska vara en del av kommunens bostadssociala arbete i byar och stadsdelar.
  • Kyrkan ska också vara en av alla som möjliggör att människor stärker sin ställning på arbetsmarknaden.

Niklas Nordströms krönika om Lulebos starka ekonomi och offensiva satsningar

När Yvonne Stålnacke och jag gick in i rollen som kommunalråd var det uppenbart att vi skulle lägga mycket tid och energi på att få fart på bostadsbyggandet. Det var även det Socialdemokraterna gick till val på i Luleå.

Skälet var rätt uppenbart. Bostadsbristen skapade problem såväl för individer som företag. Finns det inte bostäder i tillräcklig omfattning blir det svårt att bo i Luleå. Och företagen får svårt att rekrytera om det är problem att hitta en bostad.

Till en början möttes vi av ett kompakt motstånd i kontakten med fastighetsaktörer i Stockholm. De var helt avvisande till att förvärva och bygga hyreslägenheter norr om Uppsala. Efter hårt och målmedvetet arbete lyckades vi från Luleås sida vända den bilden och tonläget blev mer positivt.

För att sen gå i mål och verkligen få dessa företag att vilja investera och bygga i Luleå sålde vi en del av Lulebos bestånd. Men vi gjorde det på ett smart sätt som inte gjorts förut i Sverige.

Vi ställde motkrav på att de som köper också ska bygga nya lägenheter och ta socialt ansvar för de hushåll som själva inte klarar av att skaffa en bostad. Det lyckades vi med och såväl Rikshem och Heimstaden har etablerat sig och ska vardera bygga ca 600 lägenheter närmsta åren.

För de lägenheter som Lulebo sålde och de kommunala fastigheterna fick vi väldigt bra betalt. Tack vare att vi fått så bra betalt kan vi nu fortsätta den offensiva planen att investera för att utveckla Luleå.

Det går bra för Luleå, men vi har växtvärk. Då är det skönt att vi kan låna väsentligt mindre än vi annars skulle gjort. Kommande generationer slipper bära en skuldbörda. Vi tar ansvar här och nu istället för att skjuta problemen framför oss.

Självklart tillhör de vinster som uppstått alla medborgare i Luleå. Inte bara de som bor på de äldreboenden som sålts eller i Lulebos lägenheter idag. För vinsterna som investeras kan vi göra nytta för Luleå idag och för framtiden.

Att som Hyresgästföreningen gör tala om plundring av Lulebo är att på ett mycket vårdslöst sätt skrämma folk och sprida direkta felaktigheter. Lulebo kommer ha 1,3 miljarder kvar i eget kapital. Långt mer än bolaget någonsin haft och Lulebo klarar alla sina åtaganden för att renovera gamla och bygga nya lägenheter. Se bara på den extrainsatta och riktade renovering som gjorts och planeras 2017 för 250 miljoner.

Det skulle dessutom vara oerhört dålig ekonomisk hushållning med Luleåbornas pengar att låta dessa pengar ligga kvar passivt med dålig bankförräntning.

Jag är oerhört nöjd med den utveckling vi ser i Luleå. Bostadsbyggandet har tagit fart på ett sätt som ingen vågade tro för några år sedan, Lulebos ekonomi är starkare än någonsin och kommunen kan investera för framtiden utan att behöva låna och skjuta över skulden till kommande generationer.”

 

Debattartikel Anders Öberg och Yvonne Stålnacke

NSD idag. Debattartikel Anders Öberg och Yvonne Stålnacke, Socialdemokraterna Luleå, ordförande och vice ordförande – om modiga människor, Luleå Pride och Kyrkovalet:

”De mörka krafterna ska inte ges utrymme – alla ska känna sig välkomna och värdefulla

Äntligen, så kom den då, den efterlängtade sommaren till Luleå och Norrbotten. Ett lika säkert tecken som att sommaren kommer är Pride Luleå. I år är det sjätte året i rad som Pride Luleå anordnas.

Vi är stolta att denna viktiga händelse återkommer varje år i Luleå. Det startades av modiga människor och har växt i omfattning och fått ökad uppmärksamhet tack vare ännu fler modiga människor och är nu en av de större Pride festivalerna i vårt land.

Det är valår i år. Den 17 september sker Kyrkovalet. Om tre månader har alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och fyllt 16 år möjlighet att rösta. Svenska kyrkan är ett starkt varumärke med drygt 6 miljoner medlemmar och Sveriges i särklass största medlemsorganisation.

I Luleå finns det tre församlingar: Luleå Domkyrkoförsamling, Nederluleå församling och Råneå församling. Ett 60-tal kandidater finns på våra listor.

Inför Kyrkovalet ökar tonläget hos våra kyrkopolitiska motståndare, de vill påskina att våra kandidater, alltså socialdemokrater, inte är riktigt lika goda kyrkopolitiker som andra, som valts från så kallade politiskt obundna listor. Det där är struntprat. Vårt valsystem handlar om demokrati och om representation – representativ demokrati. Vad är det för fel med det? Vi är tydliga, det handlar om att kyrkans drygt 6 miljoner medlemmar ska ges insyn och makt i kyrkan. Demokrati.
Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska stå på människans sida. Samhället byggs av människor, för människor. Det är den centrala tanken inom socialdemokratin.
Det samhälle som vi tillsammans bygger måste också präglas av vissa grundläggande värderingar. Vi socialdemokrater verkar för att solidaritet, jämställdhet och jämlikhet skall känneteckna Svenska kyrkans verksamhet.

Vad menar vi? Låt oss gå tillbaka till Pride Luleå.
Vi Socialdemokrater står upp för HBTQ-personers rätt, vi vill motarbeta alla former av kvinnoprästmotstånd, vi säger ifrån när människovärdet kränks.

De mörka krafterna ska inte ges utrymme. Kyrkan ska utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet. Ständigt måste kampen mot islamofobi och antisemitism tas. Svenska kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka som står upp mot rasism och religionsförtryck.

Vi vil att kyrkans lokaler ska tas tillvara för det lokala samhället och att kyrkan tar initiativ till samverkan med andra samhällsaktörer i byar och stadsdelar.

Alla ska känna sig välkomna och värdefulla i kyrkan, all verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv.
Vi socialdemokrater vill vara en fortsatt stark röst för allas lika rätt och värde.”

 

Träffa oss på Luleå Pride

Kom och besök vårt tält i Stadsparken i Luleå. Här är vårt program under Luleå Pride:

Fred 16 juni

15:00 Berit Müllerström, LOs andre ordförande besöker vårt tält och samtalar om Kyrkovalet och HBTS frågor.

 

Lördag 17 juni

10:30-11:15 Patrik Öhlund, sång och musik.

12:30-13:00 Sören Juvas, förbundsordförande HBTS.

13:30-14:00 Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten och Anders Öberg, ordförande Socialdemokraterna Luleå samtalar om på vilket sätt HBTQ frågorna kommer fram med Socialdemokratisk politik i Luleå och Norrbotten.

 

 

 

 

Soligt jubileum i Råneå

,

Jag känner mig stolt att få vara med er här idag, inledde Yvonne Stålnacke jubileumsdagen i Råneå. Det var vackert väder, strålande solsken och massor med folk när Råneå Medborgarkontor och Bibliotek firade sitt 20-års jubileum. Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke och Kjell Mickelsson som var Luleås kommunalråd då Medborgarkontoret startade jubileumstalade också.

Eva Bergström som var projektledare och Medborgarkontorets första chef, 1997-2006, berättade om sitt jobb, hur roligt det var att få vara med och starta någonting nytt.

Syskonen Kunda underhöll med sång inför en stor publik. Det bjöds också på fika och  jubileumsbakelser samt olika aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.

Medborgarkontoret ligger mitt i Råneå. Här kan man förutom att låna böcker, läsa tidningar få hjälp med diverse frågor som gör det enklare att leva ett bra liv. Det kan handla om vägledning för kontakt med myndigheter, kopiering av papper, ja till och med lämna in sin skattedeklaration. Framförallt är Råneå Medborgarkontor och Bibliotek en mötesplats. Det är utifrån mötesplatsen positiva saker och satsningar kan bli förverkligade.

Råneås Medborgarkontor och Bibliotek är en viktig del för demokratin i Råneå, vi ska vara välkomnande och ha som ambition att nå ut till medborgarna i byarna utanför Råneå också, sa Tanja Nilsson, Medborgarkontorets nuvarande chef när hon intervjuades tillsammans med de två tidigare cheferna Eva Bergström och Birgitta Johansson Norberg.

Luleås två nya kommunalråd

Niklas Nordström och Lenita Ericson blir Luleås två nya kommunalråd. De kommer också att toppa kommunfullmäktigelistan vid valet 2018.  

Det var ett välbesökt möte när Socialdemokraterna i Luleå den 29 maj formerade om sitt lag och valde en ny kommunledning. Den nya kommunledningen tillträder vid årsskiftet. Niklas Nordström valdes enhälligt av 94 ombud och blir ordförande för kommunstyrelsen. Lenita Ericson fick 54 röster och blir vice ordförande i kommunstyrelsen. Det fanns tre kandidater till posten som vice ordförande i kommunstyrelsen, förutom Lenita Ericsons som valdes, var också Carina Sammeli och Emma Engelmark föreslagna. 

Under kvällen valdes dessutom Fredrik Hansson till ny ordförande i socialnämnden och Farida Jamshidi blir ordförande för miljö- och byggnadsnämnden. Socialdemokraterna i Luleå har bra ledare inför valet i september 2018.

Tisdag den 30 maj kl 14 bjuder Socialdemokraterna in till en pressträff i lokalerna på Hermelinsgatan 18. Socialdemokraternas ordförande Anders Öberg samt de nyvalda kommer vara tillgängliga för media. Vad finns på de nyvaldas agenda? Framtid och möjligheter? Vad har Luleå-borna att vänta?

 

Kyrkan – viktigt val 17 september 2017

Birgit Jonsson ”Kyrkans värdegrund och människosyn överensstämmer med det jag tror på och vill arbeta för.”

Svenska kyrkan är ett starkt varumärke och Sveriges i särklass största medlemsorganisation med sina 6,1 miljoner medlemmar. Drygt 70% av oss här uppe i Luleå stift, Norrbotten och Västerbotten, är medlemmar i Svenska kyrkan.

Samhället byggs av människor, för människor. Detta är en central tanke inom socialdemokratin. Det samhälle som vi tillsammans bygger måste också präglas av vissa grundläggande värderingar. Vi Socialdemokrater verkar för att solidaritet, jämställdhet och jämlikhet skall känneteckna Svenska Kyrkans verksamhet.

I samhället finns en förväntan på Svenska kyrkan och en stor möjlighet att samverka med andra organisationer. Verksamhetsområdena behöver utökas, utvecklas och följa med tiden. Det finns ett spännande handlingsutrymme och en potential att göra storverk tillsammans med andra samhällsaktörer för att kyrkan ska bli viktigare för fler. Socialdemokraterna vill använda den potentialen för ett bättre samhälle – ett bättre Luleå – för oss alla som bor här.

I Luleå finns det tre församlingar: Luleå Domkyrkoförsamling, Nederluleå församling och Råneå församling. Våra kandidater har olika livs- och arbetslivserfarenheter. Socialdemokraterna i Luleå har varvade listor; alltså varannan kvinna varannan man . Vi har 58 kandidater till Kyrkofullmäktigevalet, en av våra kandidater till Kyrkofullmäktige i Luleå Domkyrkoförsamling är: Birgit Jonsson ”Kyrkans värdegrund och människosyn överensstämmer med det jag tror på och vill arbeta för”