Funderingar efter kyrkovalet

Sitter och funderar lite på hur det gick i kyrkovalet, inte så mycket på att vi tappade eller på vilka som gick framåt utan mer på hur få som röstade. Mindre än 20% av Svenska kyrkans medlemmar röstade!

Varför skulle jag vilja veta. Varför vill man inte utnyttja sin demokratiska rättighet och göra sin röst hörd!? Tror man att det inte spelar någon roll ? Är man totalt ointresserad? Eller är man bara för bekväm av sig? Eller tycker man att de anställda ska bestämma innehållet i kyrkan?

Jag tror det beror på en stor okunskap om vad valet betyder i det svenska samhället.

Man tänker inte på att man faktiskt röstar på den kristna kulturen med dess kristna värderingar.

Jag tror att större delen av befolkningen faktiskt anser sig vara en del av en kristen kultur men man tror att valet handlar om själva kyrkorummet och vad som händer där inne inte om vad den kristna kulturen står för.

Svenska kyrkan är ett etablerat varumärke men kanske ger det en lite skev bild av vad det handlar om. Skulle vi kanske heta Svenska kyrkan/kristen kultur?

Svenska kyrkan har ett stort medlemstapp. Jag har noga lyssnat på de som gått ur och frågat varför? En del svarar; ”Varför ska vi vara med vi går ju aldrig i kyrkan och så sparar vi en slant också.”

En gång svarade jag såhär;”ni är ju kristna människor eller hur”? Jovisst svara de men vi går ju inte i kyrkan! Firar ni julafton och påsk? ”Självklart!”

Okey, man vill alltså leva i en kristen kultur men man vill inte vara med och betala för att någon ska utveckla den kulturen?

Jag vet…alltför många lever faktiskt i direkt fattigdom eller på gränsen till fattigdom. Såklart man vill spara in på allt som är möjligt. Men..väldigt många har råd !

Vi lever i ett sekulariserat samhälle där tron är något privat. När jag uttrycker min tro blir en del lite generade och vet inte riktigt hur de ska bemöta mig. Några som gått ur kyrkan blir rädda för att jag ska typ ”komma på dem”för de får de ju skämmas. Vi måste ta bort skam-stämpeln och öppna upp för att välkomna alla i samhället till kyrkan oavsett om de är medlemmar eller inte, självklart med förhoppning om att fler då i framtiden ska välja ett medlemskap.

Vi politiker delar ut sjökort till de ”båtar”(kyrkor) som ska gå på tur, vi visar vägen mot målet medan församlingsmedlemmarna med de anställdas stöd tillsammans utövar sin kristna tro i olika aktiviteter samt i sitt sätt att leva. (politiker är också församlingsmedlemmar)

Varför jag röstar i kyrkovalet ”vi styr båten mot rätt mål”

Svenska kyrkan har drygt 5 miljoner medlemmar. Fem miljoner som definierar sig själva som kristna. Den typiska svenska kulturen är kristen men vi har kunnat välkomna många andra kulturer till Sverige. Vi har mycket grundläggande tillsammans med andra kulturer tex att vi inte dödar varandra.

Den kristna kulturen kännetecknas tex av att vi firar olika högtider, vi lär våra barn tacka för maten, säga förlåt om de varit dumma samt förlåta kompisar som ångrat sin dumhet.

Medlem i svenska kyrkan blir man när man döps.

En del av de som ofta deltar i gudstjänstlivet verkar tycka att deras tro är lite förmer än andras. Det är jag väldigt kritisk till. Det viktiga är att man lever som en kristen människa, att man behandlar andra som man själv vill bli behandlad. Miljoner är vi som hitttar en andlighet i naturen! Finns det något underbarare än att gå ut i skogen en tidig morgon och lyssna till fågelsången, ta en stilla meditativ promenad och insupa skapelsen mirakel? Själv går jag både i kyrkan och skogen men jag tror inte för ett ögonblick att jag har någon frisedel in genom pärleporten.

Sedan ca 4 år är jag kristen socialdemokrat. Jag gick med i partiet och fick omedelbart ta de del av en gemenskap med människor som har samma värderingar som jag själv. Jag blev insläppt i styrelsen för Mjölkudden-Notvikens S-förening trots att jag var en politisk novis. Jag fick gå partiets medlemmsutbildnigar och jag fick vara med och påverka de demokratiska samhälle vi lever i. För vi lever i en demokrati inte en diktatur som det var på Jesu tid. Kyrkan speglar det samhälle vi lever i , ett samhälle där alla kan gå med i olika nomneringsgrupper för att påverka kyrkans roll i samhället. Visst är det fantastiskt!!??

19/9 är det kyrkoval, då får alla de fem miljonerna vara med och bestämma vilka som ska just bestämma i kyrkan. Jag hoppas, tror och vet att många väljer Arbetarpartiet Socialdemokraterna för då får de ett parti som vill spegla det samhälle vi faktiskt lever i.

Vi behöver öppna upp kyrkorummet mycket mer för att göra kyrkan mer tillgänglig för folk som jobbar olika tider, ungdomar som söker gemenskap, människor som vill sjunga eller förkovra sig i bibeln eller handarbeta tillsamman eller bara sitta och umgås med varandra. Mycket av det här finns redan i Luleå domkyrkoförsamling men vi socialdemokrater vill utveckla allt som är bra! Diakonin tex är under utveckling av alla våra duktiga diakoner, Diakonins hus är ett mycket bra exempel, där kan man slinka in och få sig en fika och prata med varandra samtidigt som diakoner finns tillhands. Många människor i utanförskap söker sig dit, jag som har missbruk i familjen har fått stöd vilket jag är tacksam över.

Det finns nomineringsgrupper som går till val på att de är opolitiska, det är för mig en omöjlig ekvation. Visst vill de också leva i en demokrati!? Deras tanke verkar vara att kyrkan måste skyddas mot politik vilket för mig ett tankefel! Alla som går i kyrkan får ju faktiskt rösta i valet 19/9. Om man inte vill ha en politiskt styrd kyrka får man ju ställa in kyrkovalet! Vilka ska då bestämma? Ska vi gå tillbaka i tiden och låta präster och kapitalister bestämma? Nej, stå upp för era demokratiska åsikter och lura inte folk att välja sk.opolitiskt.

Vi socialdemokrater står ärligt upp för våra åsikter med stor respekt för kyrkans viktiga arbete med mission, diakoni, undervisning och Gudstjänst. Kyrkans största skatt är de anställda som med sin profession utför och utvecklar arbetet med att sprida Jesu budskap. Vi politiker är med och ”styr båten mot rätt mål”.

Därför röstar jag i kyrkovalet

Jag är medlem i kyrkan och engagerad i kyrkan både privat som körmedlem, ideellt som kyrkvärd och som förtroendevald. Jag är det pga mina grundläggande värderingar som också speglas i samhällssynen. Det gäller även för den kyrka jag och många andra tillhör. Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd folkkyrka och bygger på människornas vilja att fortsätta att tillhöra den. Den bygger också på att medlemmarna är beredda att ge av sin tid till det som måste göras gemensamt. Detta ligger i själva begreppet folkkyrka, en kyrka för och med folket. I samhället finns en förväntan på Svenska kyrkan att samverka med andra organisationer. Dessa samverkansområden behöver utvecklas och följa med tiden. För att kyrkan ska kunna göra det och utvecklas till den folkkyrka vi vill ha behövs det fler medlemmar som vill engagera sig och vara med och driva på utvecklingen så att kyrkan ska blir viktigare för fler.

Till Medlemmarna

Söndag den 19 september är det val till svenska kyrkan. Det är ett val där du som medlem i Svenska kyrkan och Socialdemokrat behöver använda din rösträtt. Är du inte medlem i kyrkan så vill vi att du uppmanar andra som är det och att det är ett val där alla från 16 års ålder kan rösta.

De finns krafter som vill göra vår svenska folkkyrka till en kyrka för bara de troende och aktiva, men där vi alla vet att Kyrkan har ett bredare uppdrag och har en viktig roll i vår demokrati, vår öppenhet och har tillgångar som behöver beslutas i demokratiska ordning. Läs gärna mer om vår politik på Socialdemokraternas webb www.socialdemokraterna.se. eller på Socialdemokraternas Luleås sida www.socialdemokraterna-lulea.se.

Har du frågor eller behöver hjälp med att rösta med ombud, ska komma till vår valstuga på Storgatan som är öppen from 1 sep vid 11:30 – 13:00 och 16:30 – 18:00, eller ringa 0920-890 20 (9:00 – 13:00) vår expedition som kan vägleda dig.

Ombudsröstning görs med ett brevröstningspaket som även finns att hämta på församlings eller pastorsexpedition.

Det är ett val som påverkar hur svenska kyrkan kan fortsätta att vara en öppen folkkyrka.

Socialdemokratin och Svenska kyrkan

Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Mot detta mobiliserar de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp – det kan vi aldrig acceptera!

Vi vill därför

• att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka, där en plats finns för alla

• att de direkta valen till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte ska bevaras för att säkerställa ett demokratiskt medlemsinflytande

• att det lokala församlingslivets närvaro i hela landet ska säkras

En kyrka för alla

Har precis kommit hem från min fina morgonpromenad. Idag var det vantväder. Vantarna har min fina syster nålstickat till mig. Jag filosoferar som bäst i tallskogen. Jag är en kristen person som är aktiv både i kyrkan och i Socialdemokraterna. Eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle-vilket inte Jesus gjorde! -så är kyrkan en del av samhället,  så måste det vara.

Jag är trygg både i min kristna tro och min tillhörighet till socialdemokratin, det har tagit lång tid för mig att kunna stå för de orden. Jag har alltid varit med i svenska kyrkan men enbart varit med i partiet ca 4 år. Det som fick mig att gå med var socialdemokraternas ideologi; alla människors lika värde mot diskriminering och ojämlikhet, feminism..ja listan kan göras lång.

Att vara religiös anses ofta vara något väldigt privat, det rör ens innersta väsen och de flesta pratar inte så mycket om hur de är kristna. Tex en söndag i slutet på augusti gick jag till Domkyrkan på Högmässa medan en annan känd socialdemokrat gick ut i blåbärsskogen med en kompis. Jag tog del av en predikan av den eminente prästen Tomas Lång medan min kompis tog del av det naturen erbjuder för att därefter dela med sig av blåbären till andra som inte fysiskt kan plocka bär. Skulle jag då vara mer sann kristen än hon? Tycker ni det så har ni kommit helt fel i kristna tro!

Vi lever i en demokrati, kyrkan ska vara en del av samhället. Det finns inget opolitiskt parti det är bara lurendrejeri när någon påstår sig vara det och dessutom tycks tro att de är förmer bara för att de har klippkort i kyrkan. (bildligt talat)

Gå med i svenska kyrkan så får ni rösta i kyrkovalet och tro på ert eget sätt.

Vill ni ha en öppen demokratisk, feministisk-och därmed jämlik-inkluderande folkkyrka så rösta på Socialdemokraterna 19 sep !

Jag ställer upp I kyrkovalet!

Eva Ericsson kandidat till Domkyrkoförsamlingen

Rösta för allas lika värde och rätt

Värderingar för ett jämlikt samhälle står på spel 19 september.

Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika – oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka. Gör ditt för att säkerställa att kyrkan ska fortsätta vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde.

Gör en liten men viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet, rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!

Vi vill att Svenska kyrkan:

  • ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.
  • också framöver ska vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.
  • ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer.
  • ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen.
  • att svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka, där en plats finns för alla.
  • Att de direkta valen till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet ska bevaras för att säkerställa ett demokratiskt medlemsinflytande
  • att det lokala församlingslivets närvaro i hela landet skall säkras.

Luleå kommun ska göra snabbare klimatomställning

– Gemensamt utspel från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Luleå

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Luleå ger tillsammans i uppdrag till kommundirektören att verka för ett klimatneutralt Luleå år 2040. Luleå ska också senast nästa mandatperiod rankas som en av landets miljöbästa kommuner.

Luleå kommun har en viktig del i arbetet med minskad klimatpåverkan, både i vår egen verksamhet och i att bidra till förändrade beteenden hos medborgare och företag.

Kommunfullmäktige har i bred enighet ställt sig bakom Borgmästaravtalet, som bland annat innebär att vi ska bidra till minskning av utsläpp med 60 procent till 2030 och nollutsläpp år 2050.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Luleå vill ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslagspaket för ökat klimatarbete inom kommunens verksamehter. Områden såsom transporter, fastigheter, upphandling av mat, energi samt konsumtion pekas ut för vidare utredning.

Målet är att

– Luleå kommun ska klara klimatneutralitet senast 2040

– kommunen ska vara på topp 10-listan i Miljöaktuellts rakning av miljöbästa kommuner.

”Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin. Det krävs politiska beslut för att minska utsläppen, inte minst på lokal nivå. Vi är överens om att Luleå kommun ska göra mer och vi vill ta en tydligare position i klimatfråga”, säger kommunstyrelseordföranden Carina Sammeli.

Sverige har även undertecknat Parisavtalet, där vi förbinder oss att den globala uppvärmningen ska begränsas till max 2 grader, sikte på 1,5. Svensk forskning visar att genomsnittlig svensk kommun behöver minska utsläpp 15 % per år.

”Vi ser en stor möjlighet att ställa om kommunens verksamheter i en mer hållbar riktning. Transporter, fastigheter, upphandling av mat och energiproduktionen är områden som vi pekar ut för fortsatt utredning”, säger Bertil Bartholdson, gruppledare för Vänsterpartiet i Luleå.

”Klimatförändringarna pågår här och nu. Sommarens värmerekord i Europa, skogsbränderna runt medelhavet och den senaste IPCC-rapporten visar med all tydlighet att vi befinner oss i en klimatkris. Hela samhället behöver agera, inte minst kommunsektorn. Vi vill att Luleå kommun ska bli klimatneutralt senast 2040”, säger Malin Svedjeholm, gruppledare för Miljöpartiet i Luleå.

Ambitionen är att det presenteras ett klimatpaket under slutet av 2021 för politisk prioritering.

Kontakt:

Carina Sammeli, Socialdemokraterna, 073-051 87 92

Malin Svedjeholm, Miljöpartiet, 076-101 30 85

Bertil Bartholdsson, Vänsterpartiet, 070-250 24 31

Hade vi inte kunnat få lite lugn nu?

Vi har nu kanske den bästa tiden på året med både ljuset och värmen. Tid för ta tag i de där avslutade projekten eller tid för kanske några lugnare dagar.

Men just nu är det allt annat än lugnt oavsett om vi pratar om den regionala eller nationella politiken. Regionalt hade vi ett digitalt regionfullmäktige dagarna före midsommar, där vi hade önskat att vi haft ett program att ta ställning till för en omstart efter pandemin, som inte är över men vi vet att allt fler nu får möjlighet att ta vaccinet. Någon plan eller beräkning av vårdskulden fick vi inte. Vi ser nu att det krävs en plan för att hantera uppskjuten vård, och köerna. Det krävs en plan för att ta handa om de som påverkats av pandemin då de kanske har haft corona, eller påverkats fysiskt eller mentalt av situationen.

Vi vill även se en plan för hur vi ska hantera kompetensförsörjning i såväl sjukvården som i näringslivet i Norrbotten. Vi ser en spännande tid framför oss med många stora investeringar som kommer ta Sverige och Norrbotten in i framtidens mer hållbara stålframställning. Där behöver även Region Norrbotten ta det regionala utvecklingsansvaret på allvar.

Men nu följer vi utvecklingen nationellt där regeringen med Stefan ställts inför misstroendeförklaring och frågan har nu gått till talmannen att sondera förutsättningarna att få till en ny regering. Det är med oro för Norrbottens förutsättningar att klara sjukvårdens köer och situation med pandemins effekter som kräver en regering med handlingsförmåga. Men det är än större oro för vad kommer hända med de Norrbottniabanan som förra gången den moderata regeringen tog över plockades bort från infrastrukturplanen, vad händer med de stora gröna och hållbara investeringar som nu planerats, finns det förutsättningar att genomföra dessa?

Det verkar just nu inte blir en lugn sommar, utan vi får allt följa utvecklingen. Nu vill vi ta Norrbotten och Sverige in i framtiden!

Anders Öberg Ordförande för Socialdemokratierna i Luleå

Socialnämnden har 24/6 haft sammanträde och vi beslutade bland annat om en satsning på en ny dagverksamhet för äldre som upplever ofrivillig ensamhet. En politisk satsning som känns rätt i tiden då man sett att pandemin lett till ökad ofrivillig ensamhet bland äldre som bor i ordinärt boende. Två personer anställs på heltid för att sköta dagverksamheten som enligt förslaget ska hålla till på Kronans vård- och omsorgsboende. Aktiviteter för upp till tio personer per dag ska bli möjligt. Verksamheten blir behovsprövad och beviljat bistånd, enligt socialtjänstlagen, krävs för att få vara med. Men den nya sociala inriktningen blir det möjligt för ensamma äldre att bli mer aktiva och umgås med andra i liknande situation.

Det beslutades även på socialnämnden om en satsning på Hemrehabilitering vilket handlar om att möjliggöra för äldre att leva ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem. Främst gäller det personer som för första gången får ett biståndsbeslut men där rehabilitering kan minska eller fördröja behovet av omvårdnad. Förslaget innebär att en arbetsterapeut och en fysioterapeut anställs för att arbeta i ett team tillsammans med äldresupporten, biståndshandläggare, hemteam och övrig rehabilitering.

Vidare fattades även ett beslut om att projektanställa två personer projektanställs för att arbeta med utbildningsinsatser och se till att verksamheten uppfyller kraven i socialtjänstlagen samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation. En mycket viktig satsning då social dokumentation flertalet gånger har varit föremål för granskningar av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som uppmärksammat kvalitetsbrister.

Ovanstående nämnda satsningar beräknas kosta 3,6 miljoner kr per år och pengarna tas från det stadsbidrag som regeringen ger till landets kommuner i syfte att säkerställa god vård av äldre personer. Luleå får ta del av 31,2 miljoner kr.

Jag vill även passa på att önska alla partikamrater en skön sommar.

Bodil Wennerbrandt Sevastik, Socialnämndens ordförande

Efter ett år av pandemi har det varit svårt att förutse hur kommunen, både i vår verksamhet och våra skatteintäkter kommer påverkas, och det är fortfarande svårt att göra prognoser framåt. Men när vi nu arbetar med kommunens budget inför kommande 3 år kan jag konstatera några saker.

För det första så har vi redan i år, men även för 2022 bättre skatteprognoser än vi tidigare trodde. På ren svenska betyder det att fler är i arbete och betalar skatt, vilket betyder att kommunen får större intäkter. Prognoserna för 2021 har i år ökat från budgeterat överskott på 66 miljoner till en prognos på 195 miljoner.

Det andra vi ser är att vi i åren efter det, eller om vi har otur med en lågkonjunktur, kommer ha en sämre situation igen. Vi har ett inriktningsbeslut i kommunen att vi ska göra överskott på 2 %, vilket innebär ca 100 miljoner. I de planeringsförutsättningar som budgetutskottet har fastställt för 2022-2024 ser vi tydligt att vi inte kommer klara ett överskott på 100 miljoner, utan snarare planerar för överskott på 3 miljoner för 2024.

Det gör oss förstås väldigt sårbara för framtiden. I grunden så behöver vi ha kostnader för vår verksamhet som täcks av våra skatteintäkter, statsbidrag och taxor, och det gör att vi behöver fortsätta ställa om vår verksamhet. Målet är förstås att jobba smartare och med rätt saker, så att våra resurser räcker till för det vi måste göra. På vissa områden kommer vi kanske behöva minska våra service, eller kanske sluta göra vissa saker i kommunalregi. Inom andra områden kommer vi behöva göra mer, då behov och lagstiftning ändras hela tiden.

Framför allt behöver vi nu under några år när vi har hyfsat med resurser hitta smarta saker att göra, som på sikt sänker våra kostnader. Det kan handla om att via innovationer hitta bättre system eller arbetssätt, som gör att vi sen kan lägga mindre resurser till lika bra, eller bättre resultat. Vi har även en väldigt ansträngd investeringsbudget.

Vi är en kommun som växer, där vi med nya bostadsområden och fler invånare också behöver mer grönområden, vägar, skolor, äldreboenden och allt annat som hör en kommun till. Vi har alltså ett behov av att investera för att få mer kapacitet. Samtidigt har vi ett stort behov av att investera i våra nuvarande fastigheter och vägar. Vi har många fastigheter som är i dåligt skick, som behöver renoveras, eller byggas om. Och inte ens en kommun kan låna hur mycket pengar som helst, så vi måste nu hela tiden göra hårda prioriteringar för vilka investeringar vi kan göra och inte. Vi har även kommunala bolag som har stora behov av investeringar kommande år. Mest omtalat är förstås muddringsprojektet Malmporten, men vi behöver även nya bussar till LLT, nya bostäder som Lulebo ska bygga och mycket annat.

Nu har denna text kanske gett er bilden av att vi har stora utmaningar framför oss. Det har vi, men vi har ännu större möjligheter. Luleå är i ett fantastiskt läge. När Kommuninvest häromdagen presenterade för mig hur de ser på Luleå och vår ekonomi, så är vi en av 25 svenska kommuner som har deras lägsta riskvärde, för att vi har stabila ekonomiska resultat och god tillväxt. Vi har starka och välskötta kommunala bolag, som kan ge oss utdelningar när kommunen behöver tillfälliga ekonomiska tillskott. Vi har dessutom en växande befolkning, och ett enormt intresse från näringslivet att få etablera sig här.

Vi har en ljus framtid vi går emot, och fokuserar nu på att ställa om även vår ekonomi mot denna framtid.

 

Carina Sammeli Kommunstyrelsens ordförande i Luleå Kommun