Luleå (S) Julkalender 12 dec 2019

KPN Grand Prix
Under 2019 har återigen Luleås isbana gästats av professionella skridskoåkare från Nederländerna som älskar Luleås isar. 20-23 februari 2020 arrangeras KPN Grand Prix för fjärde gången i Luleå. De senaste två åren har skarpa tävlingar arrangerats i Luleå. Under dagarna i Luleå arrangeras totalt sex tävlingar för professionella skridskoåkare, tre vardera för kvinnor och män. Tävlingarna produceras och sänds av nederländsk TV till en miljonpublik.
Första året som KPN Grand Prix arrangerades resulterade det i ca 90 gästnätter i Luleå. Under 2019 års arrangemang har det växt till helt otroliga ca 2565 gästnätter. Gästnätterna har hittills nästan uteslutande bestått av åkare, ledare, tränare och media. Genom åren har mindre sidoprogram skapats, bland annat familjedagar på isen och olika friluftsaktiviteter som erbjudits i anslutning till tävlingarna. Hela arrangemanget håller på att utvecklas till en stor folkfest för både luleåbor och tillresta besökare.

Luleå (S) Julkalender 11 dec 2019

Dialogkvällen med föreningslivet
År 2018 beslutade kommunfullmäktige i Luleå om en lokal överenskommelse mellan Luleå kommun och det civila samhället byggd på en demokratisk värdegrund.
Den lokala överenskommelsen bygger på följande sex principer för samverkan: öppenhet och insyn, dialog, kvalitet, långsiktighet, mångfald samt självständighet och oberoende. I överenskommelsen finns ett åtagande om att två dialogträffar ska genomföras årligen.
Under 2019 var det med stor spänning som dialogträffen planerades och genomfördes i samarbete med föreningar. Det visade sig bli mycket lyckosamt. Ca 100 personer deltog som representerade 70 föreningar och organisationer. Det mest uppskattade inslaget var ”microföreläsningar” från föreningar. Föreläsningarna gav inspiration till samverkan och nya kontakter skapades mellan föreningar.

Lenita Ericson

Luleå (S) Julkalender 10 december 2019

Ungdomsappen en framgång
Den digitala vården ger många fördelar, så är det med Ungdomsappen som vi introducerade i ungdomsmottagningens verksamhet i Piteå älvdal. En lösning som gör att de unga kan få kontakt med psykolog, kurator och barnmorska. En lösning som gör att båda pojkar och flickor kan få en ingång till vården oavsett var man bor.

Det har varit en framgång som vi tagit upp som en verksamhet som vi vill se i hela länet. Vi ser det som en början på att vi ska få en verklig digital hälsocentral. En digital hälsocentral som har koppling till min egen hälsocentral här i Norrbotten som ser min journal och mina behov. Inte en som finns i södra Sverige och där det inte alltid handlar om vård utan om marknadsandelar och ekonomiskt resultat som gynnar ägarna. Vi vill se fler digitala lösningar som ger mer tillgänglighet till fysiska möten på våra hälsocentraler för de som behöver dessa.

Luleå (S) Julkalender 9 dec 2019

Trygghetsboende Råneå
Vi fortsätter vårt byggande för den äldre generationen. Det innebär Trygghetsboenden på flera bostadsområden i Luleå. De senaste är på Bergnäset och i Råneå.
I centrala Råneå blir 23 lägenheter inflyttningsklara vid årsskiftet. Lägenheterna, ettor och tvåor är väldisponerade och utrustade med diskmaskin och kombitvättmaskin (tvättmaskin och torktumlare i samma maskin). Alla lägenheter har en rymlig balkong eller en egen uteplats om lägenheten är i markplanet. Närheten till Råneälven och centrum ger ett attraktivt läge.
En trivselvärd är knuten till boendet med syfte att främja sociala kontakter mellan hyresgästerna och bidra till ett trivsamt boende. Trivselvärden hjälper hyresgästerna att anordna aktiviteter utifrån deras önskemål. I entréplan finns en lokal för samvaro för alla boende i huset.
I ett Trygghetsboende ska lägenheterna vara anpassade för rullstolsburna, vilket innebär att det inte får finnas hinder som nivåskillnader, trappsteg och höga trösklar. Belysningen skall vara förstärkt i hall, kök och badrum. Utemiljön skall vara trygg och säker, det skall finnas sittplatser, bra belysning och halkfria gångvägar.

Luleå (S) Julkalender 8 december 2019

Luleås nya mötesplats för unga är invigd!

Vårt löfte om att skapa en mötesplats för unga är nu infriat! Efter en namntävling fick satsningen namnet Navet och den 12 oktober invigdes Navet på allvar efter en smygpremiär i samband med skolstarten. Sedan starten hittar fler och fler besökare till Navet och besöksantalet tros öka även under 2020!

Målgruppen är unga 16-20 och Navets vision är att lokalen ska fyllas av verksamhet av och med unga. Efter årsskiftet flyttar dessutom det nya lokala näringslivsbolaget Luleå Business Region in och idén är att skapa en mötesplats mellan unga och näringslivet

Luleå (S) Julkalender 7 dec 2019

Östra länken och rondellerna
Vi fortsätter att utveckla Luleå.
Östra länken ett av Luleås störta anläggningsprojekt som skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna växa. Kommunen bygger ett nytt vatten- och avloppssystem som ska fungera i minst 100 år framöver.
Ett vatten- och avloppssystem projekt som har påverkat och kommer att påverka Luleås samhällsliv under flera år framöver. Provisoriska trafiklösningar avlöser varandra men resulterar på flera platser i nya cykel- och gångvägar och nya rondeller. Vi passar samtidigt på att förbättra grönområdena som finns i nära anslutning till där vi gräver.
Nu i höst har Haparandavägen öppnat efter att varit avstängd för privatbilister i 6 månader. Tack alla som har visat hänsyn och hittat andra vägar till och från arbetet. Kör försiktigt i dom nya rondellerna Faderullan och Midgårdsrondellen.
Faderullan är rondellen som leder in till den nya Återvinningscentralen, platsen där man lämnar ”hela faderullan”, alla onödiga grejer som man hittar när förrådet städas.

Luleå (S) Julkalender 6 december 2019

 

Polarforskningssekretariatet

Från och med den 1 april 2019 har Polarforskningssekretariatets sitt säte i Luleå
Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet med uppgift att samordna och främja svensk polarforskning. Regeringen vill bidra till att den kunskap om Arktis som finns i regionen förstärks och utnyttjas genom att förlägga Polarforskningssekretariatet till Luleå. Myndigheten har utifrån detta flyttat in i nya lokaler vid Luleå tekniska universitet.
Idag finns ett drygt trettiotal anställda på myndigheten. Ett tiotal administrativa tjänsterna inom ekonomi, hr, ledning och kommunikation i Luleå, ett tiotal på isbrytaren Oden och ett tiotal på forskningsstationen i Abisko

Luleå (S) Julkalender 5 december 2019

Rekord för Luleå skärgård

Intresset för att hyra Luleå Kommuns stugor i skärgården fortsätter att öka för tredje året i rad och har haft i stort sett full beläggning under hela säsongen och slår dessutom rekord i kundnöjdhet. Gästerna själva betygssätter sin vistelse till 4,6 av 5 möjliga. Många tar också gärna turbåtarna för att uppleva skärgården. Det är en glädjande nyhet att Luleåborna och även besökare hittar till vår fina skärgård året om.

Fler nyheter för 2019 är:

Ny större rejäl gästbrygga på Antnäs Börstskär
Ny spångning på Kluntarna för ökad tillgänglighet
Renoverade stugor på Kluntarna
Sandstranden Kluntarna är renoverad och renasad.
En ny mer effektiv och mer miljövänlig arbetsbåt levererad under hösten 2019 och som är startklar för säsongen 2020.

Luleå (S) Julkalender 3 december

Lekparker
Vi fortsätter att bygga för den yngre generationen. Enligt barnkonventionen så har barn rätt till utveckling, hälsa, lek och fritid.

Vi bygger lekparker som ska inspirera till rörelse och lek för barn i alla åldrar. Samtidigt så ska lekparkerna fungera som naturliga mötesplatser för alla generationer i området. Lekparkerna ska inbjuda till att klättra, balansera, krypa, gunga, springa eller till att sitta ner och njuta av liv och rörelse.

Under året har två lekplatser rustats och återinvigts. Råneå och Notviken har fått nytt liv med ny lekutrustning som ger möjligheter till spännande och utmanande lekar och umgänge över generationsgränserna.
Föregående år så gjordes liknade satsningar i Svartöstan och på Porsön.

Det nationella målet – en lekplats per tusen invånare finns kvar i vår fortsatta planering.
Alla lekplatser i kommunen har olika utformning så jag rekommenderar en rundresa i kommunen.
Nya upplevelser och utmaningar väntar på varje lekplats.

Luleå(S)Julkalender 2 december 2019

Bogserbåten Vilja

Sommaren 2019 anlöpte Luleå hamns och lulebornas nya bogserbåt Luleå. Den är designad i Canada av Robert Allan och byggt på ett skeppsvarv i Ribadeo i norra Spanien. Den är 36 m lång och 13 m bred och har en dragkraft på 90 ton och är supe isklassad. Den kan bryta 60 cm is i 8 knop och motorerna har en styrka av över 8000hk. Det är världens starkaste bogserbåt med hybriddrift. Det är en mycket speciell båt som redan innan den var färdigbygd fått mycket internationell uppmärksamhet. Luleåborna har namngett båten till ”VILJA” och det namnet tycker vi passar väl.
Båten har två batterimotorer och två dieselmotorer som kan användas var för sig. Den kan drivas rent elektriskt till och från uppdrag. Båten har isolerat skrov och innerutrymmen vilket minskar energiförbrukningen ombord och skepparna har dessutom en display för feedback om bränsleförbrukning. Allt detta för att minska utsläppen och bränsleförbrukningen. Luleå kommun har beslutat att minska koldioxidutsläppen med 60% till 2030 och med 100% till 2050 och bogserbåten Vilja är en länk för att uppnå målet.

Birgitta Ahlqvist