Luleås landsbygd växer med rekordfart!

Luleås landsbygd växer med rekordfart!

Nu, för första gången på många år ökar befolkningen på Luleås landsbygd mer än vad den gör i stadsdelarna. Under förra året, 2017, stod byar och tätorter som Björsbyn, Råneå, Kallax och Måttsund för hela 52 procent av kommunens totala befolkningsökning på 700 personer. Inflyttningsöverskottet är den största bidragande orsaken till landsbygdens befolkningsökning. De flesta flyttar till en villa eller gård.

– Det här är toppen! Det är viktigt att hela Luleå växer och utvecklas, både landsbygd och stadsbygd. Fullmäktige antog nyligen utvecklingsplanen för Råneå och näst på tur är utvecklingsplanerna för Hertsön-Lerbäcken och centrum, säger kommunalråd Niklas Nordström(S).

En stor andel är småbarnsfamiljer som behöver större utrymme och lämnar sitt trånga stadsliv för landsbygden är en av förklaringarna. Det är också hemvändande äldre ungdomar med förankring och släkt i byn plus ofta barn eller barnbarn som övertar ett föräldrahem eller bygger nytt i sin barndomsby

Fjolårets största befolkningsökning stod Björsbyn för med 250 personer, varav de flesta är nybyggare på bostadsområdet Hällbacken. Råneå ökade med 150 personer, där består huvuddelen av invandring från utlandet. Även Kallax och Måttsund ökade med 36 respektive 26 personer och övriga sörbyar med totalt 47 personer.

Det handlar om rejäl växtkraft. Räknar man ihop alla byar, inklusive de som tappar i befolkning, växer Luleås landsbygd med totalt hela 365 personer – mer än hälften av hela kommunens befolkningsökning. Stadsdelarna ökar och växer också. Luleås stadsdelar växer med totalt 335 personer. Både inflyttnings- och födelseöverskottet är bidragande orsaker. Den största befolkningsökningen har skett i stadsdelar som Mjölkudden, Kronan och Porsön.

–Det är väldigt roligt att landsbygden i Luleå växer, säger Anja Johansson, ordförande för Råneå Socialdemokratiska Förening och Stadsbyggnadsnämndens ordförande.