Luleå kommun ska växa klimatsmart till 100 000 innevånare


I höstas satte kommunfullmäktige i Luleå målet att kommunen ska växa med 100 000 invånare innan år 2040.
– För att lyckas med det behöver vi naturligtvis något som lockar människor och företag att etablera sig här, och vi måste också planera för var företag, bostäder och annan verksamhet ska finnas, säger Carina Sammeli, socialdemokratiskt kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen.
– Den gröna industriomställningen har satt Luleå i fokus bland företag som vill minska sin klimatpåverkan och det finns redan en stor efterfrågan på tomter för industri, lager och kontor. De senaste åren har antalet detaljplaneuppdrag tredubblats både i stan och i byarna, fortsätter hon.
I den nya översiktsplanen för kommunen planeras för industritomter på Svartön, Hertsöfältet och i Rutvik längs E4. En förtätning på Storheden har också planerats.
– Vi fortsätter att söka efter mer mark för industritomter för att möta efterfrågan och kommande behov, säger Carina Sammeli.

Även intresset för att bygga bostäder är stort. I Kronandalen byggs det för fullt och nästa stora område som ska börja byggas om några år är Hertsöheden. Det finns även mindre områden på bland annat Mjölkudden och i Gammelstads kyrkby som kommer att bebyggas med bostäder. Förhållandet mellan antal bosatta i staden och i byarna ska vara konstant, vilket innebär att 30 procent av alla bostäder ska byggas i Råneå, byar och på landsbygd.
– För oss socialdemokrater är det viktigt att bygga miljöer som är hållbara ur alla aspekter; miljö- och klimatmässiga, ekonomiska, kulturella och sociala. Vi ska bygga bostadsområden som inte skapar utanförskap, säger Carina Sammeli.

Hand i hand med tillväxtplanen går en handlingsplan för att Luleå kommun ska vara klimatneutralt 2040.
– De företag som vill etablera sig här kommer hit på grund av den gröna omställningen och då måste Luleå kommun ligga i framkant när det gäller hållbarhet. Såväl uppvärmning som transporter ska bli fossilfria, säger Carina Sammeli och påpekar att det inte minst är viktigt att den befintliga industrin energieffektiviseras och att utsläppen minskar.

En annan viktig del i denna utveckling är näringslivsklimatet i kommunen.
– Vi ska lyssna på företagen och utifrån deras behov ta fram en handlingsplan för hur Luleå kommun kan bli ännu bättre för företag. Vi vet redan nu att det finns sådant som vi kan ändra i våra rutiner så att det till exempel blir lättare att komma i kontakt med kommunens handläggare i olika frågor och att handläggningen av tillstånd går snabbare. Målet är att Luleå ska bli en av landets bästa näringslivskommuner. Det är också en prioriterad fråga för oss socialdemokrater, säger Carina Sammeli.

Välkomna att anmäla er till en kurs i Sociala medier med vår Digitala Strateg Emma Karlsson.

Vi bjuder in till en kurs som samlas vid 4 tillfällen över Zoom eller på Socialdemokraternas i Luleås partiexpedition på Kapellgränd 7, Örnäset Centrum. Kursen ska ge erfarenhet hur man använder sociala medier, framför allt Facebook och Instagram och vad kan göra och hur du använder det mest effektivt.

Kursen kommer var på onsdagar 18.30 med start 27 april och har 4 träffar. Första 3 träffarna är 1,5 timmar lång och sista kommer var lite längre än 2 timmar för att riktigt få kunna svara på alla frågor som dykt upp genom utbildningens gång.

Målet med denna utbildning är att ni lättare ska kunna använda sociala medier för digital kommunikation för valet 2022.

För att anmäla er mejla: Emmaa.karlsson@outlook.com

Vård- och omsorgsboende har ökat på sista tiden inom Luleå kommun

Antalet personer som väntar på att få en plats på vård- och omsorgsboende har ökat på sista tiden inom Luleå kommun.

Kronans vård- och omsorgsboende  består av 144 platser och vid öppnandet våren 2021 behölls två avdelningar tomma för kommande behov. Den ena avdelningen används redan sedan August 2021 som tillfälligt korttidsboende eftersom behovet ökat även på korttidsboende platser. Det beslutades idag på nämnden om en förlängning av dessa korttidsplatser fram tills mitten på september.

På nämnden togs även ett politisk beslut idag att öppna upp den andra tomma avdelningen vilket innebär nio nya vård-  och omsorgsboende platser. Ett viktigt beslut och en viktig satsning i linje med vår bostadsförsörjningsplan som ständigt måste ses över och revideras utifrån demografiutvecklingen.

Vi hoppas att den nya avdelningen kan öppna upp redan första mars.

Bodil Wennerbrandt Sevastik, Socialnämndens ordförande

Människans stora fläck

Den 1 juli 2022 ska portarna öppnas för ett museum om förintelsen i Sverige. Detta är enligt mig viktigt för vi inte ska glömma och att historian inte ska upprepas i framtiden.

Jag har varit i Auschwitz nyligen och sett alla dom hemska sakerna som fångarna blev utsatta för. Den enda funktionen detta läger hade var att döda så många judar så snabbt som möjligt. Kort sagt ett utrotningsläger. Ingen förväntades att leva mer än 3 månader och de flesta fick en direkt tur till gaskammaren.

Vi har i den svensk skola fått gå igenom andra världskriget väldigt mycket. Men att vara där och verkligen se vad som hänt där är helt ofattbart. Se barnskorna, håret och väskorna som lämnats kvar.

Det är viktigt att detta inte glöms bort. Det som orsakat denna stora fläck i människans historia är hat och makt. Vad händer om fel person kommer till makten? Jag ser runt om i världen hur oroligt det är. Så många olika människor som blir felbehandlade p.g.a. vart de kommer ifrån eller vad för religion de har. Man kan inte rå för vilken folkgrupp man är född i, det enda man kan göra är att fatta rätt beslut genom sitt liv.

Behandla andra som du vill bli behandlad själv. Det är ett mantra man ska gå efter.

Varför ska personer särbehandlas för sitt ursprung? Alla människor har lika värda enligt mig.

Nazisterna gjorde en stor fläck i vår historia och jag hoppas den inte upprepas. Men nazismen och rasismen lever fortfarande kvar och växer. Vad får folk att tro sig vara bättre än andra? Varför sådant hat?

Vi måste tillsammans gå ihop och kämpa för en bra värld. Fri från hat och fördomar.

Jag hoppas jag ser dig vid min sida!

 

Emma Karlsson, Digital Strateg.

Funderingar efter kyrkovalet

Sitter och funderar lite på hur det gick i kyrkovalet, inte så mycket på att vi tappade eller på vilka som gick framåt utan mer på hur få som röstade. Mindre än 20% av Svenska kyrkans medlemmar röstade!

Varför skulle jag vilja veta. Varför vill man inte utnyttja sin demokratiska rättighet och göra sin röst hörd!? Tror man att det inte spelar någon roll ? Är man totalt ointresserad? Eller är man bara för bekväm av sig? Eller tycker man att de anställda ska bestämma innehållet i kyrkan?

Jag tror det beror på en stor okunskap om vad valet betyder i det svenska samhället.

Man tänker inte på att man faktiskt röstar på den kristna kulturen med dess kristna värderingar.

Jag tror att större delen av befolkningen faktiskt anser sig vara en del av en kristen kultur men man tror att valet handlar om själva kyrkorummet och vad som händer där inne inte om vad den kristna kulturen står för.

Svenska kyrkan är ett etablerat varumärke men kanske ger det en lite skev bild av vad det handlar om. Skulle vi kanske heta Svenska kyrkan/kristen kultur?

Svenska kyrkan har ett stort medlemstapp. Jag har noga lyssnat på de som gått ur och frågat varför? En del svarar; ”Varför ska vi vara med vi går ju aldrig i kyrkan och så sparar vi en slant också.”

En gång svarade jag såhär;”ni är ju kristna människor eller hur”? Jovisst svara de men vi går ju inte i kyrkan! Firar ni julafton och påsk? ”Självklart!”

Okey, man vill alltså leva i en kristen kultur men man vill inte vara med och betala för att någon ska utveckla den kulturen?

Jag vet…alltför många lever faktiskt i direkt fattigdom eller på gränsen till fattigdom. Såklart man vill spara in på allt som är möjligt. Men..väldigt många har råd !

Vi lever i ett sekulariserat samhälle där tron är något privat. När jag uttrycker min tro blir en del lite generade och vet inte riktigt hur de ska bemöta mig. Några som gått ur kyrkan blir rädda för att jag ska typ ”komma på dem”för de får de ju skämmas. Vi måste ta bort skam-stämpeln och öppna upp för att välkomna alla i samhället till kyrkan oavsett om de är medlemmar eller inte, självklart med förhoppning om att fler då i framtiden ska välja ett medlemskap.

Vi politiker delar ut sjökort till de ”båtar”(kyrkor) som ska gå på tur, vi visar vägen mot målet medan församlingsmedlemmarna med de anställdas stöd tillsammans utövar sin kristna tro i olika aktiviteter samt i sitt sätt att leva. (politiker är också församlingsmedlemmar)

Därför är jag aktiv socialdemokrat i kyrkovalet

Svenska kyrkan har drygt 5 miljoner medlemmar. Fem miljoner som definierar sig själva som kristna. Den typiska svenska kulturen är kristen men vi har kunnat välkomna många andra kulturer till Sverige. Vi har mycket grundläggande tillsammans med andra kulturer tex att vi inte dödar varandra.

Den kristna kulturen kännetecknas tex av att vi firar olika högtider, vi lär våra barn tacka för maten, säga förlåt om de varit dumma samt förlåta kompisar som ångrat sin dumhet.

Medlem i svenska kyrkan blir man när man döps.

En del av de som ofta deltar i gudstjänstlivet verkar tycka att deras tro är lite förmer än andras. Det är jag väldigt kritisk till. Det viktiga är att man lever som en kristen människa, att man behandlar andra som man själv vill bli behandlad. Miljoner är vi som hitttar en andlighet i naturen! Finns det något underbarare än att gå ut i skogen en tidig morgon och lyssna till fågelsången, ta en stilla meditativ promenad och insupa skapelsen mirakel? Själv går jag både i kyrkan och skogen men jag tror inte för ett ögonblick att jag har någon frisedel in genom pärleporten.

Sedan ca 4 år är jag kristen socialdemokrat. Jag gick med i partiet och fick omedelbart ta de del av en gemenskap med människor som har samma värderingar som jag själv. Jag blev insläppt i styrelsen för Mjölkudden-Notvikens S-förening trots att jag var en politisk novis. Jag fick gå partiets medlemmsutbildnigar och jag fick vara med och påverka de demokratiska samhälle vi lever i. För vi lever i en demokrati inte en diktatur som det var på Jesu tid. Kyrkan speglar det samhälle vi lever i , ett samhälle där alla kan gå med i olika nomneringsgrupper för att påverka kyrkans roll i samhället. Visst är det fantastiskt!!??

19/9 är det kyrkoval, då får alla de fem miljonerna vara med och bestämma vilka som ska just bestämma i kyrkan. Jag hoppas, tror och vet att många väljer Arbetarpartiet Socialdemokraterna för då får de ett parti som vill spegla det samhälle vi faktiskt lever i.

Vi behöver öppna upp kyrkorummet mycket mer för att göra kyrkan mer tillgänglig för folk som jobbar olika tider, ungdomar som söker gemenskap, människor som vill sjunga eller förkovra sig i bibeln eller handarbeta tillsamman eller bara sitta och umgås med varandra. Mycket av det här finns redan i Luleå domkyrkoförsamling men vi socialdemokrater vill utveckla allt som är bra! Diakonin tex är under utveckling av alla våra duktiga diakoner, Diakonins hus är ett mycket bra exempel, där kan man slinka in och få sig en fika och prata med varandra samtidigt som diakoner finns tillhands. Många människor i utanförskap söker sig dit, jag som har missbruk i familjen har fått stöd vilket jag är tacksam över.

Det finns nomineringsgrupper som går till val på att de är opolitiska, det är för mig en omöjlig ekvation. Visst vill de också leva i en demokrati!? Deras tanke verkar vara att kyrkan måste skyddas mot politik vilket för mig ett tankefel! Alla som går i kyrkan får ju faktiskt rösta i valet 19/9. Om man inte vill ha en politiskt styrd kyrka får man ju ställa in kyrkovalet! Vilka ska då bestämma? Ska vi gå tillbaka i tiden och låta präster och kapitalister bestämma? Nej, stå upp för era demokratiska åsikter och lura inte folk att välja sk.opolitiskt.

Vi socialdemokrater står ärligt upp för våra åsikter med stor respekt för kyrkans viktiga arbete med mission, diakoni, undervisning och Gudstjänst. Kyrkans största skatt är de anställda som med sin profession utför och utvecklar arbetet med att sprida Jesu budskap.Vi politiker är med och ”styr båten mot rätt mål”.

Hälsningar Anita Johansson-Hallin

Varför jag röstar i kyrkovalet ”vi styr båten mot rätt mål”

Svenska kyrkan har drygt 5 miljoner medlemmar. Fem miljoner som definierar sig själva som kristna. Den typiska svenska kulturen är kristen men vi har kunnat välkomna många andra kulturer till Sverige. Vi har mycket grundläggande tillsammans med andra kulturer tex att vi inte dödar varandra.

Den kristna kulturen kännetecknas tex av att vi firar olika högtider, vi lär våra barn tacka för maten, säga förlåt om de varit dumma samt förlåta kompisar som ångrat sin dumhet.

Medlem i svenska kyrkan blir man när man döps.

En del av de som ofta deltar i gudstjänstlivet verkar tycka att deras tro är lite förmer än andras. Det är jag väldigt kritisk till. Det viktiga är att man lever som en kristen människa, att man behandlar andra som man själv vill bli behandlad. Miljoner är vi som hitttar en andlighet i naturen! Finns det något underbarare än att gå ut i skogen en tidig morgon och lyssna till fågelsången, ta en stilla meditativ promenad och insupa skapelsen mirakel? Själv går jag både i kyrkan och skogen men jag tror inte för ett ögonblick att jag har någon frisedel in genom pärleporten.

Sedan ca 4 år är jag kristen socialdemokrat. Jag gick med i partiet och fick omedelbart ta de del av en gemenskap med människor som har samma värderingar som jag själv. Jag blev insläppt i styrelsen för Mjölkudden-Notvikens S-förening trots att jag var en politisk novis. Jag fick gå partiets medlemmsutbildnigar och jag fick vara med och påverka de demokratiska samhälle vi lever i. För vi lever i en demokrati inte en diktatur som det var på Jesu tid. Kyrkan speglar det samhälle vi lever i , ett samhälle där alla kan gå med i olika nomneringsgrupper för att påverka kyrkans roll i samhället. Visst är det fantastiskt!!??

19/9 är det kyrkoval, då får alla de fem miljonerna vara med och bestämma vilka som ska just bestämma i kyrkan. Jag hoppas, tror och vet att många väljer Arbetarpartiet Socialdemokraterna för då får de ett parti som vill spegla det samhälle vi faktiskt lever i.

Vi behöver öppna upp kyrkorummet mycket mer för att göra kyrkan mer tillgänglig för folk som jobbar olika tider, ungdomar som söker gemenskap, människor som vill sjunga eller förkovra sig i bibeln eller handarbeta tillsamman eller bara sitta och umgås med varandra. Mycket av det här finns redan i Luleå domkyrkoförsamling men vi socialdemokrater vill utveckla allt som är bra! Diakonin tex är under utveckling av alla våra duktiga diakoner, Diakonins hus är ett mycket bra exempel, där kan man slinka in och få sig en fika och prata med varandra samtidigt som diakoner finns tillhands. Många människor i utanförskap söker sig dit, jag som har missbruk i familjen har fått stöd vilket jag är tacksam över.

Det finns nomineringsgrupper som går till val på att de är opolitiska, det är för mig en omöjlig ekvation. Visst vill de också leva i en demokrati!? Deras tanke verkar vara att kyrkan måste skyddas mot politik vilket för mig ett tankefel! Alla som går i kyrkan får ju faktiskt rösta i valet 19/9. Om man inte vill ha en politiskt styrd kyrka får man ju ställa in kyrkovalet! Vilka ska då bestämma? Ska vi gå tillbaka i tiden och låta präster och kapitalister bestämma? Nej, stå upp för era demokratiska åsikter och lura inte folk att välja sk.opolitiskt.

Vi socialdemokrater står ärligt upp för våra åsikter med stor respekt för kyrkans viktiga arbete med mission, diakoni, undervisning och Gudstjänst. Kyrkans största skatt är de anställda som med sin profession utför och utvecklar arbetet med att sprida Jesu budskap. Vi politiker är med och ”styr båten mot rätt mål”.

Därför röstar jag i kyrkovalet

Jag är medlem i kyrkan och engagerad i kyrkan både privat som körmedlem, ideellt som kyrkvärd och som förtroendevald. Jag är det pga mina grundläggande värderingar som också speglas i samhällssynen. Det gäller även för den kyrka jag och många andra tillhör. Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd folkkyrka och bygger på människornas vilja att fortsätta att tillhöra den. Den bygger också på att medlemmarna är beredda att ge av sin tid till det som måste göras gemensamt. Detta ligger i själva begreppet folkkyrka, en kyrka för och med folket. I samhället finns en förväntan på Svenska kyrkan att samverka med andra organisationer. Dessa samverkansområden behöver utvecklas och följa med tiden. För att kyrkan ska kunna göra det och utvecklas till den folkkyrka vi vill ha behövs det fler medlemmar som vill engagera sig och vara med och driva på utvecklingen så att kyrkan ska blir viktigare för fler.

Till Medlemmarna

Söndag den 19 september är det val till svenska kyrkan. Det är ett val där du som medlem i Svenska kyrkan och Socialdemokrat behöver använda din rösträtt. Är du inte medlem i kyrkan så vill vi att du uppmanar andra som är det och att det är ett val där alla från 16 års ålder kan rösta.

De finns krafter som vill göra vår svenska folkkyrka till en kyrka för bara de troende och aktiva, men där vi alla vet att Kyrkan har ett bredare uppdrag och har en viktig roll i vår demokrati, vår öppenhet och har tillgångar som behöver beslutas i demokratiska ordning. Läs gärna mer om vår politik på Socialdemokraternas webb www.socialdemokraterna.se. eller på Socialdemokraternas Luleås sida www.socialdemokraterna-lulea.se.

Har du frågor eller behöver hjälp med att rösta med ombud, ska komma till vår valstuga på Storgatan som är öppen from 1 sep vid 11:30 – 13:00 och 16:30 – 18:00, eller ringa 0920-890 20 (9:00 – 13:00) vår expedition som kan vägleda dig.

Ombudsröstning görs med ett brevröstningspaket som även finns att hämta på församlings eller pastorsexpedition.

Det är ett val som påverkar hur svenska kyrkan kan fortsätta att vara en öppen folkkyrka.

Socialdemokratin och Svenska kyrkan

Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Mot detta mobiliserar de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp – det kan vi aldrig acceptera!

Vi vill därför

• att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka, där en plats finns för alla

• att de direkta valen till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte ska bevaras för att säkerställa ett demokratiskt medlemsinflytande

• att det lokala församlingslivets närvaro i hela landet ska säkras

En kyrka för alla

Har precis kommit hem från min fina morgonpromenad. Idag var det vantväder. Vantarna har min fina syster nålstickat till mig. Jag filosoferar som bäst i tallskogen. Jag är en kristen person som är aktiv både i kyrkan och i Socialdemokraterna. Eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle-vilket inte Jesus gjorde! -så är kyrkan en del av samhället,  så måste det vara.

Jag är trygg både i min kristna tro och min tillhörighet till socialdemokratin, det har tagit lång tid för mig att kunna stå för de orden. Jag har alltid varit med i svenska kyrkan men enbart varit med i partiet ca 4 år. Det som fick mig att gå med var socialdemokraternas ideologi; alla människors lika värde mot diskriminering och ojämlikhet, feminism..ja listan kan göras lång.

Att vara religiös anses ofta vara något väldigt privat, det rör ens innersta väsen och de flesta pratar inte så mycket om hur de är kristna. Tex en söndag i slutet på augusti gick jag till Domkyrkan på Högmässa medan en annan känd socialdemokrat gick ut i blåbärsskogen med en kompis. Jag tog del av en predikan av den eminente prästen Tomas Lång medan min kompis tog del av det naturen erbjuder för att därefter dela med sig av blåbären till andra som inte fysiskt kan plocka bär. Skulle jag då vara mer sann kristen än hon? Tycker ni det så har ni kommit helt fel i kristna tro!

Vi lever i en demokrati, kyrkan ska vara en del av samhället. Det finns inget opolitiskt parti det är bara lurendrejeri när någon påstår sig vara det och dessutom tycks tro att de är förmer bara för att de har klippkort i kyrkan. (bildligt talat)

Gå med i svenska kyrkan så får ni rösta i kyrkovalet och tro på ert eget sätt.

Vill ni ha en öppen demokratisk, feministisk-och därmed jämlik-inkluderande folkkyrka så rösta på Socialdemokraterna 19 sep !

Jag ställer upp I kyrkovalet!

Eva Ericsson kandidat till Domkyrkoförsamlingen