Ansökan om engelskspråkig undervisning godkänd

Ansökan om engelskspråkig undervisning godkänd

Det är nu klart att engelskspråkig undervisning startar vid Björkskataskolan höstterminen 2021. Detta efter att Skolinspektionen godkänt ansökan.

Vi är glada att Skolinspektionen nu godkänt ansökan så att vi kan bedriva engelskspråkig undervisning i Luleå kommun. Det breddar vårt utbud av utbildning ytterligare.
När utredningen för ansökan gjordes under höstterminen 2019 var det sammanlagt 117 elever i grundskolan som hade engelska som registrerat modersmål i Luleå kommun. Ett flertal av dessa gick i någon av skolorna på Björkskatans skolområde.

Från och med höstterminen 2021 kommer det vara möjligt för elever på Björkskataskolan att ha 20 procent av undervisningen på engelska.
-Vi har sett att det är många som har engelska som modersmål i Björkskatans skolområde och därför tycker vi att den här typen av undervisning passar bra på Björkskataskolan, säger Emma Engelmark, barn- och utbildningsnämndens ordförande.
Valbar inriktning

Det är en inriktning som är valbar för elever och omfattar inte hela skolans upplägg. Det är i årskurs 7 – 9 som undervisningen kommer att ske på engelska 20 procent av tiden.
Ämnena där delar av undervisningen kommer att anordnas på engelska är: engelska, samhällsorienterande ämnen samt valbar kurs under ramen för elevens val ”Advanced English”.

Under den sammanlagda tid som en elev får engelskspråkig undervisning får högst hälften av undervisningen ges på engelska. Målgruppen för undervisningen är alla elever i grundskolan och inga särskilda förkunskaper krävs av eleverna.
Nu påbörjar grundskolan planeringen av verksamheten

Barn och utbildningsnämndens ordförande Emma Engelmark.