Alla hjärtans dag i integrationens tecken med S i Luleå ikväll

Alla hjärtans dag i integrationens tecken med S i Luleå ikväll

Kom till socialdemokraterna i Luleå ikväll. Luleås kommunalråd Lenita Ericson håller i ett samtal om ”Integration och befolkningstillväxt”. Vi behöver befolkningstillväxt för att fortsätta utvecklas. När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap, nätverk växer och nya idéer/möjligheter uppstår. Det är bra för Luleå. Vi vill öka nyanländas delaktighet i samhället. För att lyckas krävs en ömsesidig förståelse för olika kulturer och utbildningssatsningar som rustar människor att ta de lediga jobben.

-Tyvärr tar det för lång tid för många nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i Luleå. En offensiv jobbpolitik har en central roll för att bryta segregationen. Vi vill satsa på utbildning för att rusta människor att ta de lediga jobben. Det här är frågor som rör oss alla. Nu går vi från ord till handling. Luleå tar täten för att bli en nationell förebild för integration, säger Lenita Ericson, kommunalråd Luleå.

Mer om integration och befolkningstillväxt – offentligt möte med Luleå(S) kommunalråd Lenita Ericson som leder ett spännande samtal.

Tid: onsdag den 14 februari kl 18:00
Plats: Hermelinsgatan 18, Socialdemokraternas verksamhetslokal i Luleå.

Vi bjuder på pizzabullar, välkommen!