Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet

Vi har alla sett hur Coronapandemin påverkar den redan ansträngda bemanningen inom vård och omsorg. Trycket på äldreomsorgen kommer att vara stort även efter pandemin. Den demografiska utvecklingen leder till att andelen äldre ökar vilket innebär tilltagande behov av vård och omsorg. Trycket på äldreomsorgen kommer därför fortsatt vara stort även i framtiden.

Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen med syftet att höja kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge anställda, timvikarier och korttidsanställda möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid. En validering av vårdbiträden till undersköterskor. Äldreomsorgslyftet presenterades av regeringen under maj månad.
I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Ett permanent årligt resurstillskott föreslås fördelas till kommunerna. Där utöver föreslår regeringen Äldreomsorgslyft breddas och förlängs.

Detta innebär att vi att vi nu kan göra något åt bemanningssituationen inom äldreomsorgen. I Luleå har cirka 30 medarbetare tagits ut och de påbörjar sin utbildning till undersköterska i januari 2021.Men redan nu har totalt 68 personer validerat sig till undersköterska genom socialnämndens uppdragsutbildning.
Ett av våra vallöften är att genomföra satsningar som ökar kunskapen, höjer kompetensen och förbättrar arbetsmiljön för personalen inom äldreomsorgen något som Äldreomsorgslyftet ger oss möjlighet att genomföra.

Äldreomsorgslyftet öppnar nya dörrar och ger möjligheterna till anställda i Luleå kommun att kunna höja sin kompetens genom att kunna arbeta och utbilda sig samtidigt. Något som känns förhoppningsfullt och blir ett välbehövligt tillskott för kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen kommande år. Tack vare regeringens pengar till äldreomsorgen.

Införande av välfärdsteknik är också ett vallöfte. Välfärdsteknik skapar möjlighet att möta framtiden och samtidigt stödja individens hälsa, delaktighet, aktivitet samt livskvalitet. Samtidigt skapas möjlighet att utveckla nya arbetssätt, en stimulerande arbetsmiljö och en effektivare verksamhet. Att Luleå kommun erbjuder trygghetskamera som alternativ till tillsynsbesök nattetid är ett exempel på välfärdsteknik.  Idag finns ca:30 kameror i drift.

Socialnämndens ordförande Bodil  Wennerbrandt Sevastik