Äldreomsorgen satsning 2021

Äldreomsorgen satsning 2021

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Det är den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Syftet med statsbidraget är att kommunerna ska kunna säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Luleå kommun får ta del av 31,2 miljoner kronor 2021.

Det här är en stor historisk satsning på välfärden och framförallt äldreomsorgen. Det innebär att vi inom socialförvaltningen kan göra långsiktiga, betydande insatser till förbättringar för många av våra äldre Luleåbor. I första delen av satsningen som det fattades beslut om på Socialnämnden den 29 april kommer pengarna att fördelas enligt följande:

5 miljoner kommer används till att förstärka den kommunala sjukvården med sex sjuksköterskor i syfte att öka patientsäkerheten kvällar och helger. Ytterligare en sjuksköterska kommer att anställas inom kortidsverksamhet där sjukvårdsinsatser är komplexa. Totalt sju nya tjänster.

0,8 miljoner går till att anställa ytterligare en medicinskt ansvarig sjuksköterska- MAS. Ansvaret för patientsäkerhet är stort och patienternas problem blir mer komplexa, därför bedöms det att det behövs en till MAS för att klara behovet.

1–2 miljoner ska användas till att införa digitala nyckelsystem i hemtjänsten. Det innebär säkrare hantering utan fysiska nycklar och att personal snabbare, särskilt vid larm, kan låsa upp hos brukare. Säkerheten ökar, borttappade nycklar kan avaktiveras och inga lås behöver bytas ut. Det går också att följa upp vem som låst upp samt var och när.

1,1 miljoner går till ytterkläder till medarbetare inom hemtjänst, hemsjukvård, boendestöd, nattpatrull och trygghetslarm. Det motsvarar 1 700 kr vartannat år per medarbetare.