Socialnämnden har 24/6 haft sammanträde och vi beslutade bland annat om en satsning på en ny dagverksamhet för äldre som upplever ofrivillig ensamhet. En politisk satsning som känns rätt i tiden då man sett att pandemin lett till ökad ofrivillig ensamhet bland äldre som bor i ordinärt boende. Två personer anställs på heltid för att sköta dagverksamheten som enligt förslaget ska hålla till på Kronans vård- och omsorgsboende. Aktiviteter för upp till tio personer per dag ska bli möjligt. Verksamheten blir behovsprövad och beviljat bistånd, enligt socialtjänstlagen, krävs för att få vara med. Men den nya sociala inriktningen blir det möjligt för ensamma äldre att bli mer aktiva och umgås med andra i liknande situation.

Det beslutades även på socialnämnden om en satsning på Hemrehabilitering vilket handlar om att möjliggöra för äldre att leva ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem. Främst gäller det personer som för första gången får ett biståndsbeslut men där rehabilitering kan minska eller fördröja behovet av omvårdnad. Förslaget innebär att en arbetsterapeut och en fysioterapeut anställs för att arbeta i ett team tillsammans med äldresupporten, biståndshandläggare, hemteam och övrig rehabilitering.

Vidare fattades även ett beslut om att projektanställa två personer projektanställs för att arbeta med utbildningsinsatser och se till att verksamheten uppfyller kraven i socialtjänstlagen samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation. En mycket viktig satsning då social dokumentation flertalet gånger har varit föremål för granskningar av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som uppmärksammat kvalitetsbrister.

Ovanstående nämnda satsningar beräknas kosta 3,6 miljoner kr per år och pengarna tas från det stadsbidrag som regeringen ger till landets kommuner i syfte att säkerställa god vård av äldre personer. Luleå får ta del av 31,2 miljoner kr.

Jag vill även passa på att önska alla partikamrater en skön sommar.

Bodil Wennerbrandt Sevastik, Socialnämndens ordförande