Hem

Tillsammans bygger vi ett Luleå för alla

Socialdemokraterna Luleå står för tillväxt och trygghet. Vi ser till den enskilda individen i en föränderlig tid, där det moderna Luleå växer fram.   Vi vill att alla ska få vara med på den resan. Oavsett identitet och bakgrund. Välkommen till Luleå Socialdemokratiska Arbetarekommun!

Luleå MiljöResurs, Lumire

Luleå MiljöResurs, Lumire har av ägarna, Luleå kommun fått ett utökat ansvar. Från att tidigare varit enbart ett företag som transporterat avfall har vi numera

Läs mer »

Nytt grepp kring byggloven

I Miljö- och byggnadsnämnden tog vi ett nytt grepp 2020, då vi inte i nämnden längre har något AU. Under barmarksperioden som är vår högsäsong,

Läs mer »