Hem

Tillsammans bygger vi ett Luleå för alla

Socialdemokraterna Luleå står för tillväxt och trygghet. Vi ser till den enskilda individen i en föränderlig tid, där det moderna Luleå växer fram.   Vi vill att alla ska få vara med på den resan. Oavsett identitet och bakgrund. Välkommen till Luleå Socialdemokratiska Arbetarekommun!

Äldreomsorgen satsning 2021

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Det är den största nationella satsningen någonsin på

Läs mer »