Luleå – Den bästa platsen att leva på

Luleå är en fantastisk kommun att leva i. Här finns närhet till både natur och stadsliv, här finns stadens utbud och landsbygdens trygghet. Här finns ett rikt kulturliv och ett aktivt idrottsliv. Här finns Luleå tekniska universitet med utbildning och forskning i världsklass som nu har blivit ett nav i den gröna omställningen.

I Luleå finns spännande jobb inom alla branscher och vi har en stark arbetsmarknad där nya jobb växer fram både tack vare större företagsetableringar och hos mindre företag som startar upp eller expanderar. I den fantastiska och så viktiga gröna omställningen är Sveriges och världens ögon riktade mot Norrbotten tack vare tillgången till förnybar el och till Luleå och våra transportmöjligheter.

Den pågående tillväxten kommer att föra med sig en stor inflyttning till kommunen. De som flyttar hit kan välja mellan att bosätta sig på landsbygden, i ett mindre samhälle eller i staden. Vår socialdemokratiska kommunledning planerar för fortsatt utbyggnad av bostäder, infrastruktur och service i kommunens olika delar till nytta och glädje för dem som redan bor där och de som flyttar in.

Många av dem som flyttar hit kommer med sina familjer. Då känns det bra att kunna berätta att Luleå är en bra och trygg kommun att växa upp i. Våra skolor är bra och jämlika och drivs inte av vinstintressen. Och för alla oss som är eller en dag kommer att bli äldre är det gott att veta att vi har en väl fungerande omsorg och att vi kan känna trygghet på ålderns höst.

Kort sagt, oavsett vem du är och var du kommer ifrån kan du leva ett gott liv i Luleå och vi socialdemokrater gör allt för att det ska fortsätta att vara så.

Vi socialdemokrater tror att vi bäst möter de utmaningar vi har framför oss med gemensamma lösningar och satsningar. Inte genom privatiseringar.